Комп’ютерні програми 2015 рік

1. КП «Програмне забезпечення для декодування та візуалізації польотних даних» – Харченко В.П, Кузьменко Н.С. Авторське свідоцтво № 58313 від 27.01.2015

2. КП «Позиціонування за обладнанням VOR/DME» – Остроумов  І.В, Супрун Л.В. Авторське свідоцтво № 58314 від 27.01.2015

3. КП «Програмний комплекс уникнення зіткнень рухомих об’єктів з перешкодами» – Харченко В.п, Кузьменко Н.С. Авторське свідоцтво № 58315 від 27.01.2015

4. КП «Автоматизація системи аеронавігаційного обслуговування цивільного сектору планування повітряного руху (Програма «АС АНО-ГС») – Лупандін М.В, Устинов П.О, Радченко С.І, Власов С.А, Лавриненко Ю.В, Шутов В.Г, Лавриненко В.Ю. Авторське свідоцтво № 58316 від 27.01.2015

5. КП «Міжнародний менеджмент» – Родченко В.В, Родченко О.В. Авторське свідоцтво № 58317 від 27.01.2015

6. КП «Автоматизація системи аеронавігаційного обслуговування розрахунків за аеронавігаційне  обслуговування повітряного руху (Програма «АС АНО-РАНО») – Лупандін М.В, Лавриненко Ю.В, Лавриненко В.Ю., Юр’єва І.М, Безкровна І.А. Авторське свідоцтво № 58318 від 27.01.2015

7. КП «Модуль оцінки вимірювальної інформації GNSS приймача безпілотного апарата»- Конін В.В, Рудніченко Д.С. Авторське свідоцтво № 58594 від 12.02.2015

8. КП «Процедура оцінки ефективності процесів технічного обслуговування засобів радіотехнічного забезпечення пльотів» – Зуєв О.В, Соломенцев О.В, Залінський М.Ю. Авторське свідоцтво № 58596 від 12.02.2015

9. КП «Прототип серверу відділеного запуску скриптів» – Глазок О.М, Іваницький Д.В. Авторське свідоцтво № 58597 від 12.02.2015

10. КП «Прототип клієнту віддаленого запуску скриптів» – Глазок О.М, Іваницький Д.В. Авторське свідоцтво № 58598 від 12.02.2015

11. КП «Електронне інформаційно-методичне видання «Дизайнерська діяльність: Стан і Перспектива»» – Свірко В.О, Бойчук О.В, Голобородько В.М, Рубцов А.Л. Авторське свідоцтво № 58599 від 12.02.2015

12. КП «Програма приховування даних у нерухомі зображення методом заміни величин коефіцієнтів дискретного косинустного перетворення з візуалізацією процесів» – Корченко О.Г, Сіденко В.п, Дрейс Ю.О, Венгловський Г.В, Жеревчук А.П, Корченко А.О. Авторське свідоцтво № 58600 від 12.02.2015

13. КП «Розрахунок геометричних факторів супутникових навігаційних систем» – Конін В.В, Коршак В.С. Авторське свідоцтво № 58601 від 12.02.2015

14. КП «Сортування ключів безпеки» – Мартинова О.П, Фатхулов Р.Р, Дідківський А.М, Авторське свідоцтво № 59261 від 15.04.2015

15. КП «Ul Nist Sts» – Білецький А.Я, Навроцький Д.О, Семенюк О.І. Авторське свідоцтво № 59262 від 15.04.2015

16. КП «Робота з системами числення» – Блашкун Д.О. Авторське свідоцтво № 59263 від 15.04.2015

17. КП «Робота з створенням квадратної матриці цілих чисел та сортування даних в таблиці» – Вольський О.П. Авторське свідоцтво № 59264 від 15.04.2015

18. КП «Робота з масивами та конкатенація рядків» – Конотоп В.В. Авторське свідоцтво № 59265 від 15.04.2015

19. КП «Комп’ютерна програма шифрування-дешифрування текстових даних» – Нечипорук О.П, Скоропадський Р.С. Авторське свідоцтво № 59266 від 15.04.2015

20. КП «Програма візуалізації процесів забезпечення конфіденційності даних алгоритмом криптографічного перетворення «Калина» – Корченко О.Г, Сіденко В.П, Дрейс Ю.О, Штанько В.І, Корченко А.О. Авторське свідоцтво № 59267 від 15.04.2015

21. КП «Робота з еталонним словом» – Попадюк І.О. Авторське свідоцтво № 59268 від 15.04.2015

22. КП «Оцінювання ризиків захисту персональних даних в державних автоматизованих системах» – Корченко О.Г, Дрейс Ю.О, Дейсан А.О, Корченко А.О. Авторське свідоцтво № 59269 від 15.04.2015

23. КП «Агрегація різнорідних інформаційних потоків» – Шмельова Т.Ф, Стратій А.В. Авторське свідоцтво № 59466 від 29.04.2015

24. КП «Розрахунок часу в супутникових навігаційних системах» – Конін В.В, Лахтадир А,В, Авторське свідоцтво № 59467 від 29.04.2015

25. КП «Перетворення кординат в супутникових навігаційних системах» – Сушич О.П, Барабанова Ю.О. Авторське свідоцтво № 59468 від 29.04.2015

26. КП «Gray Coding» – Білецький А.Я, Навроцький Д.О. Авторське свідоцтво № 59469 від 29.04.2015

27. КП «Система розв’язування множинних конфліктів повітряних кораблів в умовах вільного польоту» – Чепіженко В.І, Рибак А.Ю. Авторське свідоцтво № 59470 від 29.04.2015

28. КП «GISTO» – Білецький А.Я, Навроцький Д.О, Семенюк О.І. Авторське свідоцтво №59471 від 29.04.2015

29. КП «RBCS» – А.Я, Навроцький Д.О, Семенюк О.І. Авторське свідоцтво №59472 від 29.04.2015

30. КП «Архітектор програм» – Харченко О.Г, Райчев І.Е, Щербак О.А, Павленко Б.С, Бондарчук І.О. Авторське свідоцтво № 59631 від 13.05.2015

31. КП « Інформаційна Web-система «Aspect e-commerce» – Кучерява О.М, Набок Д.А. Авторське свідоцтво № 59632 від 13.05.2015

32. КП «Студентський органайзер» – Артамонов Є.Б, Моісейкін О.С. Авторське свідоцтво № 59633 від 13.05.2015

33. КП «Навчальний комплекс гри на фортепіанно» – Артамонов Є.Б, Моісейкін О.С. Авторське свідоцтво № 59634 від 13.05.2015

34. КП «Навчальна система для підготовки до проходжень тестів» – Артамонов Є.Б, Кременецький Г.М, Моісейкін О.С. Авторське свідоцтво № 59635 від 13.05.2015

35. КП «Спеціалізований редактор тестів» – Артамонов Є.Б, Кременецький Г.М, Моісейкін О.С. Авторське свідоцтво № 59636 від 13.05.2015

36. КП «Відеоплеєр з розширеними можливостями» – Артамонов Є.Б, Моісейкін О.С. Авторське свідоцтво № 59637 від 13.05.2015

37. КП « Навчальний комплекс для вивчення шрифта Брайля» – Артамонов Є.Б, Длужевський А.О, Панфьоров О.В. Авторське свідоцтво № 59638 від 13.05.2015

38. КП «Візуалізація блокування клавіш в системі Windows» – Артамонов Є.Б, Петренко С.О. Авторське свідоцтво № 59639 від 13.05.2015

39. КП «Підсистема інформаційної підтримки процесу оцінки і управління мотивацією ІТ-фахівців на промисловому підприємстві» (“ICS-VC”) – Козьяков С.В., Павленко П.М. Авторське свідоцтво № 59882 від 29.05.2015

40. КП «Мобільний додаток “FlightPlanApp”» – Яструб М.І., Креденцар С.М., Авторське свідоцтво № 59883 від 29.05.2015

41. КП «Технологія автоматизованого управління проектними роботами технічної підготовки авіаційного та машинобудівного виробництва» (“U TPV”) – Павленко П.М., Хлевний А.О., Заріцький О.В., Хлевна Ю.Л., Трейтяк В.В., Авторське свідоцтво № 60620 від 14.07.2015

42. КП «Методи контролю арифметичних і логічних операцій» – Клобукова Л.П., Самойленко Д.В., Трімпол О.В., Авторське свідоцтво № 60621 від 14.07.2015

43. КП «Статистичний аналіз випадкових процесів» – Білецький А.Я., Навроцький Д.О., Семенюк О.І., Червоняк Є.О., Авторське свідоцтво № 60622 від 14.07.2015

44. КП «Візуалізація роботи алгоритмів сортування даних на системі android» – ЛЯховецький Б.В., Кудренко С.О., Авторське свідоцтво № 60623 від 14.07.2015

45. КП «Класичні критерії прийняття рішень: Вальда, Лапласа, Гурвиця, Седвіжа» – Шмельова Т.Ф., Шулімов О.С., Ковтунець О.В., Чорна М.О., Авторське свідоцтво № 60624 від 14.07.2015

46. КП «Метод підвищення ефективності навчання мовленим сигналам і формування акустичного паспорта людини-оператора» – Федоров Є.Є., Ларін В.Ю., Харченко В.П., Чичикало Н.І., Ларіна К.Ю., Авторське свідоцтво № 60625 від 14.07.2015

48. КП «Псевдографічна візуалізація руху та газів» – Глазок О.М., Квач М.М., Авторське свідоцтво № 60626 від 14.07.2015

49. КП «Модуль формування змістовних зв’язків між концептами речень природної мови» – Вавіленкова А.І., Авторське свідоцтво № 60627 від 14.07.2015

50. КП «Способи перевірки достовірності інформації за допомогою пароля» – Білецький А.Я., Навроцький Д.О., Авторське свідоцтво № 61105 від 10.08.2015

51. КП «PSP-PMG» – Білецький А.Я., Навроцький Д.О., Авторське свідоцтво № 61106 від 10.08.2015

52. КП «Berlekamp –Massey algorithm» – Білецький А.Я., Навроцький Д.О., Авторське свідоцтво № 61747 від 18.09.2015

53. КП «Decision Tree» – Шмельова Т.Ф., Знаковська Є.А., Авторське свідоцтво №61934 від 29.09.2015

54. КП «Система порівняння логіко-лінгвістичних моделей електронних текстів» – Вавіленкова А.І., Авторське свідоцтво № 63055 від 21.12.2015

55. КП «Модуль порівняння логіко-лінгвістичних моделей речень природної мови» – Вавіленкова А.І., Авторське свідоцтво № 63056 від 21.12.2015

56. КП «Електронний посібник. Ергодизайнерські засоби нормативного забезпечення євроінтеграційних процесів» – Рубцов А.Л, Свірко В.О., Бойчук О.В., Голобородько В.М., Московченко Д.О., Авторське свідоцтво № 63354 від 30.12.2015

57. КП «Інформаційно-довідкова система нормативного, ергодизайнерського забезпечення господарського комплексу» – Рубцов А.Л, Свірко В.О., Московченко Д.О., Авторське свідоцтво № 63355 від 30.12.2015