Комп’ютерні програми 2013 рік

1. Програмний продукт „Електронний посібник „Нормативне забезпечення дизайн-ергономічної діяльності” – Свірко В.О., Рубцов А.Л., Бойчук О.В., Голобородько В.М. Авторське свідоцтво № 47181 від 14.01.13.

2. КП „Система підтримки прийняття рішення при розв’язанні полі конфліктів зіткнення повітряних кораблів ”(„СППР Поліконфлікт”) – Павлова С.В., Харченко В.П., Чепіженко В.І.. Авторське свідоцтво № 47426 від 23.01.13.

3. КП „Аналіз функціонального стану складної технічної системи (повітряного корабля)” – Павлова С.В., Харченко В.П., Чепіженко В.І. Авторське свідоцтво № 47427 від 23.01.13.

4. КП  „Матричний протокол передачі ключів шифрування по відкритих каналах зв’язку”- Білецький А.Я., Кандиба Р.Ю. Авторське свідоцтво № 47955 від 21.02.13.

5. КП „Програмний комплекс „BLIK” – Синєглазов В.М.. Апенько Н.В. Авторське свідоцтво № 47956 від 21.02.13.

6. КП „Програмне забезпечення «PDO» автоматизованої системи для планово-диспетчерської служби авіакомпанії”– Якушенко О.С., Корольов П.В., Мільцов В.Є., Власенко П.О., Охмакевич В.М., Корольов В.П. Авторське свідоцтво № 47957 від 21.02.13.

7. КП „Моделювання способу визначення кутової орієнтації об’єкту по сигналах GNSS” – Ковалевський Е.О., Кондратюк М.В.  Авторське свідоцтво № 47958 від 21.02.13.

8. КП „Послідовне оцінювання параметру зсуву рівномірно розподіленої випадкової величини” – Соломенцев О.В., Заліський М.Ю., Асанов М.М.  Авторське свідоцтво № 47959 від 21.02.13.

9. КП „GenSBOX2” – Корченко О.Г., Кінзерявий В.М., Гнатюк С.О., Кінзерявий О.М., Гізун А.І., Хохлачева Ю.С., Жмурко Т.О. Авторське свідоцтво № 48036 від 26.02.13.

10. КП „GenSBOX3” – Корченко О.Г., Кінзерявий В.М., Гнатюк С.О., Кінзерявий О.М., Гнатюк В.О., Жмурко Т.О.,  Хохлачова Ю.С. Авторське свідоцтво № 48037 від 26.02.13.

11. КП „Neptun 2012”- Корченко О.Г., Кінзерявий В.М., Гнатюк С.О, Кінзерявий О.М., Гізун А.І., Гнатюк В.О., Казмірчук С.В.  Авторське свідоцтво № 48038 від 26.02.13.

12. КП „StegjoSearch”- Корченко О.Г., Кінзерявий В.М., Гнатюк С.О., Кінзерявий О.М., Гізун А.І., Грабінський Д.М., Вороніна А.В.  Авторське свідоцтво № 48039 від 26.02.13.

13. КП „TrytTon 2012” – Корченко О.Г., Кінзерявий В.М., Гнатюк С.О., Кінзерявий О.М., Гнатюк В.О., Жмурко Т.О., Казмірчук С.В. Авторське свідоцтво № 48040 від 26.02.13.

14. КП „Model Ping-pong protocoly” – Корченко О.Г., Кінзерявий В.М., Гнатюк С.О., Казмірчук С.В., Жмурко Т.О., Гізун А.І., Кінзерявий О.М. Авторське свідоцтво № 48041 від 26.02.13.

15. КП „StegoHide” – Корченко О.Г., Кінзерявий В.М., Гнатюк С.О., Кінзерявий О.М., Гнатюк В.О., Грабінський Д.М., Вороніна А.В. Авторське свідоцтво  № 48042 від 26.02.13.

16. КП „BitTon 2012” – Корченко О.Г., Кінзерявий В.М., Гнатюк С.О., Кінзерявий О.М., Гізун А.І., Гнатюк В.О., Хохлачева Ю.Є. Авторське свідоцтво № 48043 від 26.02.13.

17. КП „Luna 2012” – Корченко О.Г., Кінзерявий В.М., Гнатюк С.О., Кінзерявий О.М., Гізун А.І., Хохлачева Ю.Є., Казмірчук С.В. Авторське свідоцтво № 48044 від 26.02.13.

18. КП „StegoLSB” – Корченко О.Г., Кінзерявий В.М., Гнатюк С.О., Кінзерявий О.М., Гнатюк В.О., Грабінський Д.М., Вороніна А.В.  Авторське свідоцтво № 48045 від 26.02.13.

19. КП „Permut” – Білецький А.Я., Навроцький Д.О.  Авторське свідоцтво № 48523 від 01.04.13.

20. КП „Оцінювання ефективності процедури розпаралелювання обчислювального процесу в персональному комп’ютері” – Семко О.В., Нечипорук О.В., Атаманюк Т.В., Наумець М.В.  Авторське свідоцтво № 48709 від 11.04.13.

21. КП „Програма візуалізації процесу забезпечення конфіденційності даних з використанням блочного симетричного шифру RIJNDAEL” – Корченко О.Г., Сіденко В.П., Дрейс Ю.О., Гузенко О.О., Казмірчук С.В. Авторське свідоцтво № 48710 від 11.04.13.

22. КП „Програма візуалізації процесу забезпечення конфіденційності даних з використанням блочного симетричного шифру Advanced Data Encryption (ADE)” – Корченко О.Г., Сіденко В.П., Дрейс Ю.О., Скороход В.С., Гавриленко О.В. Авторське свідоцтво № 48711 від 11.04.13.

23. КП „Система аналізу і оцінки величини можливої шкоди національній безпеці держави у сфері охорони державної таємниці” – Корченко О.Г., Дрейс Ю.О. Авторське свідоцтво № 48712 від 11.04.13.

24. КП „Програма візуалізації процесу забезпечення конфіденційності даних з використанням стандарту криптографічного перетворення ГОСТ 28147-89 у режимі гамування” – Корченко О.Г., Сіденко В.П., Дрейс Ю.О., Гнатюк П.В., Бойко Ю.П. Авторське свідоцтво № 48713 від 11.04.13.

25. КП „Цифровий ключ для електронних документів” – Проніна Л.В., Кучеров  Д.П.  Авторське свідоцтво № 48915 від 25.04.13.

26. КП „Генерування випадкових кутів для статистичних експериментів з лінійно-кутовими даними” – Кулик М.С., Квасніков В.П., Хаейн Т.М., Ільченко В.М. Авторське свідоцтво № 48916 від 25.04.13.

27. КП „Візуалізація даних бортового реєстратора польотної інформації” – Коваль О.В., Васильєв О.С.  Авторське свідоцтво № 49088 від 14.05.13.

28. КП „Модем наземної частини автоматизованого робочого місця пілота безпілотного літального апарату” – Коваль О.В., Васильєв О.С.  Авторське свідоцтво № 49089 від 14.05.13.

29. КП „Sub” – Білецький А.Я., Навроцький Д.О.  Авторське свідоцтво № 49090 від 14.05.13.

30.  КП „Кефалограф” – Кузовик В.Д., Оникієнко Ю.Ю. Авторське свідоцтво № 49563 від 05.06.13.

31. КП „Облік матеріалів, які отримало підприємство” – Набок Д.А., Нечипорук О.П., Гонтар В.І.  Авторське свідоцтво № 49693 від 18.06.13.

32. КП „Створення серверу з окремими кластерами для роботи з клієнтами” – Нечипорук О.В., Іваницький Д.В., Варченко Д.О., Ждан С.В. Авторське свідоцтво № 50196 від 15.07.13.

33. КП „Управління сервоприводами бічного та поздовжнього каналів рухомого об’єкту в повітряному просторі на основі моделювання відпрацювання заданих режимів стабілізації” – Тунік А.А., Мельник К.В., Вишнякова Є.В.  Авторське свідоцтво № 50405 від 24.07.13.

34. КП „Побудова моделі імітації неперервних випадкових величин” – Дишлюк О.М., Іваницький Д.В., Тімакова К.О., Рудзей Т.Ю. Авторське свідоцтво № 50406 від 24.07.13.

35. Програмний продукт „Фізика. Механіка” – Задорожна О.В., Задорожний О.В., Величко С.П., Шмельова Т.Ф. Авторське свідоцтво № 50513 від 30.07.13.

36. КП „Дискретне розподілення величин” – Дишлюк О.М., Варченко Д.О. Авторське свідоцтво № 50642 від 09.08.13.

37. КП „Побудова моделі процесу функціонування  системи за принципом Δt” – Дишлюк О.М., Ждан С.В. Авторське свідоцтво № 50643 від 09.08.13.

38. КП „TestExtraordinaryIncident” – Шмельова Т.Ф., Якуніна І.Л., Якунін Р.П. Авторське свідоцтво № 50826 від 21.08.13.

39. КП „Аналіз та контроль інтенсивності польотів (Програма ”Інтенсивність”)” – Лавриненко Ю.В., Лупандін М.В., Безкровна І.А., Юр’єва І.М. Авторське свідоцтво № 50827 від 21.08.13.

40. КП „Послідовне оцінювання параметру масштабу рівномірно розподіленої випадкової величини” – Соломенцев О.В., Заліський М.Ю., Соловйов Д.О. Авторське свідоцтво № 50904 від 23.08.13.

41. КП „Побудова тригонометричного многочлена для інтерполяції з підвищеною точністю” – Денисюк В.П., Соломенцев О.В., Заліський М.Ю., Рибачук Л.В. Авторське свідоцтво № 50905 від 23.08.13.

42. КП „Програма візуалізації процесу забезпечення конфіденційності даних з використанням блочного симетричного шифру «Лабіринт»” – Корченко О.Г., Сіденко В.П., Дрейс Ю.О., Гудзь В.Д., Жмурко Т.О. Авторське свідоцтво № 51095 від 25.09.13.

43. КП „Модуль ППМ менеджер” – Коваль О.В., Васильєв О.С. Авторське свідоцтво № 51096 від 03.09.13.

44. КП „Аналіз і оптимізація лінійних систем з детермінованими зв’язками за критерієм витрат” – Семко О.В., Нечипорук О.П., Дишлюк О.М., Наумець М.В. Авторське свідоцтво № 51097 від 03.09.13.

45. КП „Модуль відображення авіагоризонту” – Коваль О.В., Васильєв О.С. Авторське свідоцтво № 51098 від 03.09.13.

46. КП „Формування упакованої структури даних у вигляді двійкового та шістнадцяткового представлення” – Артамонов Є.Б., Бовсунівський А.Ю. Авторське свідоцтво № 51396 від 25.09.13.

47. КП „Позиціонування за системою попередження зіткнень літаків у повітрі з оцінкою точності” («ТСАS-Positioning») – Остроумов І.В., Чаплінський Д.В. Авторське свідоцтво № 52015 від 04.11.13.

48. КП „Тест зору користувачів персональних комп’ютерів засобами ActionScript 2.0” – Соколовський І.О., Кучеров Д.П. Авторське свідоцтво № 52170 від 14.11.13.

49. КП „GISTO-H” – Білецький А.Я., Навроцький Д.О. Авторське свідоцтво № 52171 від 14.11.13.

50. КП „Antenna Rotator Control System (ARCS)” – Литвиненко В.О., Бондаренко Д.П., Хомяк О.В. Авторське свідоцтво № 52172 від 14.11.13.

51. КП „MatrixCrupto3D” – Білецький А.Я., Навроцький Д.О. Авторське свідоцтво № 52173 від 14.11.13.

52. КП „VCO3D” – Білецький А.Я., Навроцький Д.О. Авторське свідоцтво № 52307 від 26.11.13.

53. КП „Електронний довідково-методичний посібник для дизайнерів-практиків: «Дизайнерська діяльність: стандарти і розцінки»” – Свірко В.О., Рубцов А.Л., Бойчук О.В., Голобородько В.М., Антонець О.П., Євсєєнко В.М. Авторське свідоцтво № 52369 від 29.11.13.

54. КП „ContFract” – Білецький А.Я., Навроцький Д.О., Семенюк О.І. Авторське свідоцтво № 52710 від 20.12.13.

55. КП „Програма візуалізації процесу забезпечення конфіденційності даних з використанням блочного симетричного шифру Мухомор” – Корченко О.Г., Дрейс Ю.О., Сіденко В.П., Гальона Т.Л., Корченко А.О. Авторське свідоцтво № 52711 від 20.12.13.

56. КП „Розрахунок інформативних параметрів електроенцефалограми для оцінювання психофізіологічного стану операторів” – Кузовик В.Д., Гордєєв А.Д., Буличіна О.В. Авторське свідоцтво № 52712 від 20.12.13.

57. КП „Тренажер Air Tracker” – Повозюк М.О., Креденцар С.М. Авторське свідоцтво № 52713 від 20.12.13.