Комп’ютерні програми 2012 рік

1. КП „Виявлення сканування портів на основі нечіткої логіки” – Корченко О.Г., Іванченко Є.В., Бистрова Б.В., Охріменко А.О., Кінзерявий В.М., Скворцов С., Гнатюк С. Авторське свідоцтво  № 41897.

2. КП „Порівняння деталей за допомогою координатно-вимірювальної машини”- Федоров Д.М. Авторське свідоцтво № 41895.

3. КП „Аналіз діяльності авіапідприємств з аеронавігаційного обслуговування повітряного руху” – Лавриненко Ю.В., Лупандін М.В., Безкровна І.А., Юр’єва І.М. Авторське свідоцтво № 41896.

4. КП „Програмне забезпечення  „Relia laity Report” аналізу надійності а/техніки на рівні авіакомпанії”  – Кучер О., Якушенко О., Мільцов В., Власенко П. Авторське свідоцтво  № 42102.

5. Електронний посібник „Основи ергодизайну” – Свірко В.О., Бойчук О.В., Голобородько В.М., Рубцов А.Л. Авторське свідоцтво № 42251.

6. КП „Діагностика соціонічної моделі людини-оператора” – Харченко В.П., Шмельова Т.Ф., Сікірда Ю. Землянський А. Авторське свідоцтво № 42340.

7. КП „Модуль шифрування інформації New Method” – Корченко О.Г., Іванченко Є.В., Бистрова Б.В., Охріменко А.О., Кінзерявий В.М., Скворцов С., Гнатюк С. Авторське свідоцтво № 42253.

8. КП „Захищений електронний підручник з дисципліни  „Проектний менеджмент” – Корченко О.Г., Іванченко Є.ВВ., Охріменко А.О., Кінзерявий В.М., Гнатюк С.О., Гребенькова А.К. Авторське свідоцтво № 42252.

9. КП „Модуль шифрування інформації Serpent KWM” – Корченко О.Г., Охріменко А.О., Кінзерявий В.М., Гнатюк С.М., Гізу А.І., Лукашевич Н.В.Авторське свідоцтво №42254.

10. КП „Програма приймання та обробки інформації дистанційного зондування Землі станції прийому – діапазону „HR PTReader” – Федорчук Д.Л., Парфенюк В.Г., Токар А.М., Франжі О.В. Авторське свідоцтво  № 42342.

11. КП „Програма автоматичного управління антенною системою „Дельта” – Федорчук Д.Л., Парфенюк В.Г., Токар А.М., Франжі О.В. Авторське свідоцтво  № 42250.

12. КП „Бережне створення програмного забезпечення” – Сидоров М.О., Мендзебровський І.Б., Дудник В.М. Авторське свідоцтво № 42338.

13. КП „Навчальний портал факультету” – Сидоров М.О., Іванова Л.М., Горохов Є.М. Авторське свідоцтво № 42343.

14. КП „Бережне тестування програмного забезпечення авіаційного тренажера ТL – 410” – Сидоров М.О., Хоменко В.А., Овеченко К.М. Авторське свідоцтво  \№ 42341.

15. КП „Система електронного документообігу на базі Microsoft Share Point 2010 (підсистема модульного та семестрового контролю знань студентів” – Сидоров М.О., Іванова Л.М., Шаповал О.О.М. Авторське свідоцтво № 42339.

16. КП „Інформаційно-пошукова система для організації проведення кастингів” – Артамонов С.Б., Гончар М.В. Авторське свідоцтво № 43329.

17. КП „Автоматизована система ведення договорів планового відділу ФЕУ НАУ” – Артамонов С.Б., Жолдаков м О.О. Авторське свідоцтво  № 43328.

18. КП „Діагностика емоційного стану людини-оператора” – Харченко В.П., Шмельова Т.Ф., Сікірда Ю. Астаф’єв С.О. Авторське свідоцтво № 43526.

19. КП „Програмне забезпечення для системи контролю знань з віддаленим завантаженням контрольних завдань” – Борсук С.П., Яременко О.Г. Авторське свідоцтво      № 43525.

20. КП „Система навігації у мультимедійному електронному виданні” – Гайдук А.О., Кучеров Д.П. Авторське свідоцтво № 43760.

21. КП „Розрахунок електромагнітної сумісності (масова ситуація)” – Бондаренко Д.П., Сібрук Л.В., Сібрук Д.Л., Іванов Д.О., Хомяк О.В. Авторське свідоцтво № 43759.

22. КП „Дослідження впливу форми діаграми спрямованості антени” – Бондаренко Д.П., Сібрук Л.В., Сібрук Д.Л., Іванов Д.О., Хомяк О.В. Авторське свідоцтво № 43758.

23. КП „Управління зручністю використання програмного продукту” – Сидоров М.О., Губенко І.В. Авторське свідоцтво № 43757.

24. КП „Кліматична характеристика ” – Халімон Н.Ф., Авторське свідоцтво № 43756.

25. КП „Організація таблиці лексем” – Халімон Н.Ф., Авторське свідоцтво № 43755.

26. КП „Автоматизована система мовного оповіщення” – Удовенко О.О., Рябоконь В.А., Клобуков В.В., Зиков О.О., Єрмак С.О., Максименко Ю.В. Авторське свідоцтво №43754.

27. КП „Розрахунок норм частотно-територіального рознесення РЕЗ ” – Бондаренко Д.П., Сібрук Л.В., Сібрук Д.Л., Іванов Д.О., Хомяк О.В Авторське свідоцтво № 43841.

28. КП „Дослідження втрат при розповсюдженні радіохвиль” – Бондаренко Д.П., Сібрук Л.В., Сібрук Д.Л., Іванов Д.О., Хомяк О.В Авторське свідоцтво № 43839.

29. КП „Дослідження вибірковості загального частотно-просторового фільтру” – Бондаренко Д.П., Сібрук Л.В., Сібрук Д.Л., Іванов Д.О., Хомяк О.В Авторське свідоцтво №43840.

30. КП „Конкурси, ігри” – Ругайн О.В., Лисенко О.М. Авторське свідоцтво № 44489.

31. КП „Українська кухня” – Ругайн О.В., Дудко С.М. Авторське свідоцтво № 44490.

32. КП „Альтернативна історія” – Ругайн О.В., Башкова К.О. Авторське свідоцтво №44491.

33. КП „Захищений електронний посібник з навчальної дисципліни „теорія автома     – тичного управління (частина 1)” – Корченко О-Г., Іщенко В.І., Дрейс Ю.О., Охріменко А.О. Авторське свідоцтво № 44767.

34. КП „Моделювання фільтраційних алгоритмів вторинної обробки сигналів навігаційних супутників” – Ковалевський Е.О., Кондратюк М.В. Авторське свідоцтво            № 44768.

35. КП „Fragmentary image scanning” – Бойченко О.В., Поляков Ю.В., Кулик М.С., Квасніков В.П. Авторське свідоцтво № 44794.           

36. КП „Моделювання системи посадки літального апарату за технологією GNSS” – Ковалевський Е.О., Кондратюк М.В. Авторське свідоцтво № 45114.

37. КП „Система оцінки захищеності від соціотехнічних атак” – Корченко О.Г., Горніцька Д.А., Кладочний А.І. Авторське свідоцтво № 45115.

38. КП „Програмний комплекс візуалізації процесів забезпечення конфіденційності даних в ІТС з клієнт-серверною організацією зв’язку при використанні   алгоритму симетричного шифрування Triple Data Encryption Standard” – Корченко О.Г., Сіденко В.П., Дерпак Ю.І., Дрейс Ю.О., Нечипорук В.В. Авторське свідоцтво № 45617.

39. КП „Програмний комплекс візуалізації процесів забезпечення автентичності даних в Інформаційно-ьелекомунікаційних системах та мережах  з використанням  функції хешування RIPEMD-160 та алгоритму електронного цифрового підпису DSA” – Корченко О.Г., Сіденко В.П., Шелуха О.О., Дрейс Ю.О., Щербина В.П.. Авторське свідоцтво № 45618.

40. КП „Програмний комплекс візуалізації процесів забезпечення конфіденційності даних в ІТС з клієнт-серверною організацією зв’язку при використанні   алгоритму симетричного шифрування Data Encryption Standard” – Корченко О.Г., Сіденко В.П., Дрейс Ю.О., Нечипорук В.В., Краснюк С.І. Авторське свідоцтво № 45619.

41. КП „Програмний комплекс візуалізації процесів забезпечення автентичності даних в ІТС з використанням стандарту електронного цифрового  підпису ГОСТ Р 34.10-2001”– Корченко О.Г., Сіденко В.П., Дрейс Ю.О., Гончар О.І.. Охріменко А.О.. Авторське свідоцтво № 45620.

42. КП „Телефонний довідник Національного авіаційного університета он лайн” – Ар-тамонов Є.Б., Бондар О.Є. Авторське свідоцтво № 45621.

43. КП „Тренажер для заповнення плану польоту FPL-txainer” – Харченко В.П., Знаковська Є.А. Авторське свідоцтво № 45760.

44. КП „Конвертації растрових картографічних зображень в мультигріди з подальшим перетворенням у структури даних на базі графів” – Кулик М.С., Квасніков В.П., Міхнєв С.С.. Канаєв С.В.. Авторське свідоцтво № 46694.