Комп’ютерні програми 2011 рік

1. КП „Побудова технологічних графіків технічного облуговування ЛА на рухомих аеродромах” – Литвиненко О.Є., Шевченко А.С., Слухай Т.О. Авторське свідоцтво № 38288.

2. КП „Розрахунок мережевих графіків, заданих сімейством вузлових підмножин” – Литвиненко О.Є., Мельник С.В., Ментю М.О. Авторське свідоцтво № 38289.

3. КП „Програмний комплекс відстеження завантаження друкуючих пристроїв” – Артамонов Є.Б. Авторське свідоцтво № 37583.

 4. КП „Електронний навчальний комплекс системи попередження зіткнень літаків у повітрі” – Харченко В.П., Остроумов І.В. Авторське свідоцтво № 37584.

5. КП „3Д карта Національного авіаційного університету(он-лайн версія 1.00)” – Артамонов Є.Б., Ручін В.В., Шпаковський М.С. Авторське свідоцтво № 37764.

6. КП „RoboRemote V 1.00” – Квасніков В.П., Бабіч Л.О. Авторське свідоцтво № 37763.

7. КП „Визначення оптимальної індексації авіагоризонту пілотів ПС” – Волков О.Є., Волошенюк Д.О., Грищенко Ю.В., Гуленко В.Д., Смолич Д.В. Авторське свідоцтво № 37765.

8. КП „AutoNotification” – Харченко В.П., Корченко О.Г., Охріменко А.О., Скворцов С., Гнатюк С.О., Кінзерявий В.М. Авторське свідоцтво № 37766.

9. КП „Моделювання адаптивної антенної системи з виміром кутів приладів завади” – Ковалевський Е.О., Кондратюк М.В.Авторське свідоцтво № 37768.

10. КП „Імітаційна модель пінг-понг протоколу в квантовому каналі з шумом із застосуванням завадостійкого кодування” – Корченко О.Г., Васіліу Є., Гнатюк С.О., Кінзерявий В.М., Охріменко А.О..Авторське свідоцтво № 37767.

11. КП „TeachPlan” – Полухін А.В., Корченко О.Г., Скворцов С., Охріменко А.О., Щербина В.П. Авторське свідоцтво № 37769.

12. КП „Інтернет-портал інформаційних ресурсів освіти і науки МОНУ” – Ковалевський Е.О., Кондратюк М.В.Авторське свідоцтво № 37873.

13. КП „Оптимізація вибору альтернативного варіанта завершення польоту повітряного корабля в позаштатних ситуаціях „Підказка” – Харченко В.П., Шмельова Т.Ф., Сікірда Ю.В., Герасименко О.В. Авторське свідоцтво № 37872.

14. КП „Курс дистанційного гавчання для ВНЗ” – Харченко В.П., Чинченко Ю.В., Остроумов І.В. Авторське свідоцтво № 37871.

15. КП „Автоматизована система контролю знань із збереженням результатів” – Борсук С.П., Яременко О.Г. Авторське свідоцтво № 38582.

16. КП „Web-сайт дисципліни схемотехніка електронних обчислювальних машин” – Васильєв О.С. Авторське свідоцтво № 38834.

17. КП „Модуль шифрування АВС” – Кінзерявий О.М., Воронін О.В., Корченко О.Г.,

Кінзерявий В.М., Гнатюк С.О., Охріменко А.О. Авторське свідоцтво № 38583.

18. КП „Автоматизована система держатестація ” – Краснопольський А.О., Богда- нова К.А. Авторське свідоцтво № 38775.

19. КП „Організація таблиць ідентифікаторів” – Халімон Н.Ф. Авторське свідоцтво № 38778.

20. КП „Синтез невироджених двійкових матриць, які утворюють циклічні групи максимального порядку” – Білецький А.Я., Стеценко Д.А.. Авторське свідоцтво № 38773.

21. КП „Порівняльна оцінка виявлення доплеровських сигналів на фоні гаусівського білого шуму в базисах систем Віленкіна-Крестенсена функцій” – Білецький А.Я., Дем’яник Д.С. Авторське свідоцтво № 38773.

22. КП „Диференційний аналіз міні-версій алгоритму шифрування RSB” – Білецький А.Я., Аксентій Є.О. Авторське свідоцтво № 38776.

23. КП „Криптографічний захист даних на основі RSB алгоритму” – Білецький А.Я., Аксентій Є.О. Авторське свідоцтво № 38777

24. КП „Матричні алгоритми шифрування” – Білецький А.Я., Стеценко Д.А. Авторське свідоцтво № 38835.

25. КП „Кліматична характеристика а/п Жуляни. Модуль введення контролю та редагування даних ” – Халімон Н.Ф. Авторське свідоцтво № 38777.

26. КП „Science Report” – Харченко В.П., Корченко О.Г., Охріменко А.О., Скворцов С.О., Зелений С.В., Гнатюк С.О. Авторське свідоцтво № 39086.

27. КП „Caesar”- Корченко О.Г., Охріменко А.О., Щербина В.П.,Скворцов С.О., Кінзерявий В.М., Гнатюк С.О. Авторське свідоцтво № 39085.

28. КП „Побудова технологічних графіків техобслуговування ЛА на рухомих аеро- дромах” – Харченко В.П., Шмельова Т.Ф., Артеменко О.В., Отряжий В.Ю. Авторське свідоцтво № 40062.

29. КП „Моніторинг метеорологічних даних SWM (Smart Weather Monitor)” – Бойченко О.В., Поляков Ю.В., Квасніков В.П. та Харченко В.П. Авторське свідоцтво            № 40362.

30. КП „Перевірка критеріїв однорідності” – Коваль І.Б. Авторське свідоцтво             № 40363.

31. КП „Первинний статистичний аналіз” – Коваль І.Б. Авторське свідоцтво № 40364.

32. КП „Аналіз багатовимірних об’єктів спостережень” – Коваль І.Б. Авторське свідоцтво № 40361.

33. КП „Моделювання законів розподілу” – Коваль І.Б. Авторське свідоцтво № 40360.

34. КП „Аналіз двовимірних об’єктів спостережень” – Коваль І.Б. Авторське свідоцт-   во № 40359.

35. КП „It-terms” – Корченко О.Г., Іванченко Є.В., Зелений С.В., Бистрова Б.В., Сарсадських О.В., Охріменко А.О. Авторське свідоцтво № 41129.

36. КП „Комплекс програм для контролю ризику втрати цілісності сигналу GNSS” – Ковалевський Е.О., Кондратюк М.В. Авторське свідоцтво № 41128.

37. КП „Виявлення сканування портів на основі нечіткої логіки” – Корченко О.Г., Іванченко Є.В., Бистрова Б.В., Охріменко А.О., Кінзерявий В.М., Скворцов С., Гнатюк С. Авторське свідоцтво № 41128.

38. КП „Порівняння деталей за допомогою координатно-вимірювальної машини”- Федоров Д.М. Авторське свідоцтво № 41895.

39. Програмний продукт – електронний посібник „Основи ергодизайну” – Свірко В.О., Бойчук О.В., Голобородько В.М., Рубцов А.Л. Рішення про видачу свідоцтва № 42470.

40. КП „Аналіз діяльності авіапідприємств з аеронавігаційного обслуговування повітряного руху” – Лавриненко Ю.В., Лупандін М.В., Безкровна І.А., Юр’єва І.М. Авторське свідоцтво № 41896.

41. КП „Програмне забезпечення @Relia laity Report” аналізу надійності а/техніки на рівні авіакампанії” – Кучер О., Якушенко О., Мільцов В., Власенко П. Авторське свідоцтво № 42102.