Комп’ютерні програми 2010 рік

1. КП „Програмне забезпечення геодезичного GNSS приладу”- Харченко В,П.. Кондратюк В.М., Газнюк М.О., Вишнякова Є.В., Куценка О.В. Авторське свідоцтво № 32107.

2. Електронний словник „Словник з дизайну і ергономіки”- Свірко В.О.,Ашерова А.Т., Бойчук О.В., Голобородько В.М., Лавров Є.А., Ремізовський Л.В., Рубцов А.Л., Мигаль С.П. Авторське свідоцтво № 32106.

3. КП „Контроль вибірки для метрик програмного забезпечення”- Дишлевий О.П. Авторське свідоцтво № 32485.

4. КП „Програмне забезпечення інформаційного обміну авіаційного тренажера”-Хоменко В.А., Старовий С.М. Авторське свідоцтво № 32484.

5. КП „Розрахунку коефіцієнту готовності мережі NЕТМОДЕЛ 1.0″-Ластовченко М.М., Зубарева О.О., Шевцова Є.В. Авторське свідоцтво № 32976.

6. КП „Розрахунку коефіцієнту завадостійкості стільника бездротової мережі Wnet Test 1.0″-Зубарева О.О. Авторське свідоцтво № 33381.

7. КП „Автоматизована система моніторингу стану теплової мережі”-Артамонов Є.Б., Жолдаков О.О. Авторське свідоцтво № 33625.

8. КП „Шляхами рідної країни”-Ругайн О.В.,Антонюк О.В. Авторське свідоцтво № 33626.

9. КП „Довідкова система науково-техніної бібліоьеки Національного авіаційного університету”-Іванкевич О.В., Цатов А.Г., Ватков Є.В. Авторське свідоцтво № 34271.

10. КП „Поліноміальна екстраполяція часового ряду”- Васильєв О.С., Дуднік А.С. Авторське свідоцтво № 34272.

11. КП „Web-сайт інституту комп’ютерних технологій”-Жуков І.А., Клименко І.А. Авторське свідоцтво № 34273.

12. КП „Програмно-інформаційний комплекс автоматизації супроводження проектно-дизайнерських договорів”-Проценко М.М., Чех І.О. Авторське свідоцтво № 34274.

13. КП „Web-сайт кафедри комп’ютерних систем та мереж інституту комп’ютерних технологій”- Клименко І.А., Васильєв О.С., Дуднік А.С. Авторське свідоцтво № 34275.

14. КП „Аналізатор топологічних властивостей мультипроцесорних систем”- Бєлєвцов Д.В., Проценко М.М. Авторське свідоцтво № 34485.

15. КП „Вивчення англійських слів”- Рогуцький П.П., Проценко М.М. Авторське свідоцтво № 34486.

16. КП „Прокрутка текстової та графічної внформації в електронних виданнях”- Ругайн О.В., Лавриненко І.С. Авторське свідоцтво № 34487.

17. КП „Розрахунок корекції визначення координат в реальному часі на основі супутникових радіонавігаційних систем”- Кондратюк В.М., Вишнякова Є.В., Васильєв І.В., Газнюк М.О., Куценко О.В., Трикоз В.П. Авторське свідоцтво № 34488.

18. КП „Тестування знань з окремої дисципліни”- Хімич Б.І., Проценко М.М. Авторське свідоцтво № 34489.

19. КП „Networks – програма для моніторингу комп’ютерів локальної мережі”- Проценко М.М., Андрущенко А.А., Лезвінський О.С. Авторське свідоцтво № 34490.

20. КП „Комп’ютерна навчальна програма – Технологія V-Ray: матеріали і текстуруван ня “- Карташов Р.П., Михайленко В.Ю. Авторське свідоцтво № 34713.

21. КП „Комп’ютерна навчальна програма – Технологія V-Ray: освітлення і візуалізація”- Карташов Р.П., Михайленко В.Ю. авторське свідоцтво № 34714.

22. Програмний продукт „Електронний навчальний комплекс „Мультимедійне видавництво”- Ругайн О.В., Ковальова М.М. Авторське свідоцтво № 34715.

23. КП „Програма забезпечення для верифікації даних супутникових систем навігації”- Конін В.В., Сушич О.П., Погурельський О.С., Приходько І.А., Малютенко Т.Л. Авторське свідоцтво № 34716.

24. КП „Комп’ютерна навчальна програма – Полігональне 3D моделювання”- Карташов Р.П., Михайленко В.Ю. Авторське свідоцтво № 34717.

25. Програмний продукт „Інтерактивний навчальний комплекс „Мультимедійні технології та системи”- Ругайн О.В., Прокопчук А.О. Авторське свідоцтво № 34718.

26. КП „Комп’ютерна навчальна програма 3D моделювання: модифікатори”- Карташов Р.П., Михайленко В.Ю. Авторське свідоцтво № 34719.

27. КП „Танковий бій”- Снігир А.М., Надточій В.І. Авторське свідоцтво № 34720.

28. КП „Мінімізатор перемикальних функцій”- Мойко Я.Я., Надточій В.І. Авторське свідоцтво № 34721.

29. КП „Система оцінювання знань КВС1″- Шибицька Н.М. Авторське свідоцтво № 34722.

30. КП „Тестовий контроль знань студентів (універсальна програма)”- Краліна Г.С., Тупота Є.В. Авторське свідоцтво № 34723.

31. КП „Комп’ютерна навчальна програма – Інтерфейс ЗDs MAX”- Карташов Р.П., Михайленко В.Ю. Авторське свідоцтво № 34724.

32. КП „Розв’язання задач безумовної багатомірної оптимізації методом пошуку по багатограннику,що деформується”- Литвиненко О.С., Краліна Г.С. Авторське свідоцтво № 34725.

33. КП „Програма роботи протоколу аутентифікації бездротових мереж”- Дуднік А.С. Авторське свідоцтво № 34827.

34. КП „Програма для моделювання бездротових мереж малого офісу”- Дуднік А.С. Авторське свідоцтво № 34828.

35. КП „Програма шифрування в бездротових системах”- Дуднік А.С. Авторське свідоцтво № 34829.

36. КП „Модуль шифрування інформації „WinGost” – Корченко О.Г., Лавриненко Г.С. Авторське свідоцтво № 36054.

37. КП „Обчислення відносних параметрів частин літального апарат” – Бригинець О.М., Толстікова О.В., Дрововозов В.І. Авторське свідоцтво № 36224.

38. КП „ Визначення коефіцієнту індуктивного опору літака” – Гребініченко К.С., Толстікова О.В., Дрововозов В.І. Авторське свідоцтво № 36227.

39. КП „Визначення керуючих моментів ЛА” – Бригинець О.М., Дрововозов В.І. Авторське свідоцтво № 36228.

40. КП „Визначення координат центру мас ЛА, кутів Ейлера, атаки та ковзання” – Гребініченко К.С., Дрововозов В.І. Авторське свідоцтво № 36053.

41. КП „Моделювання завад супутникових аеронавігаційних систем із визначеною кореляційною функцією”. Авторське свідоцтво № 36239.

42. КП „Моделювання завад супутникових аеронавігаційних систем” – Швець В.А., Касперович Н.О., Островський Я.П. Авторське свідоцтво № 36677.

43. КП „Інструментарій для моделювання бездротової мережі малого офісу стандарту ІЕЕ 802.11″ – Дуднік А.С. Авторське свідоцтво № 36673.

44. КП „ Інформаційно-довідкова система забезпечення дизайн-ергономічної діяльності” – Свірко В.О., Рубцов А.Л., Шевцова Є.В. Авторське свідоцтво № 36861.

45. КП „Web-сайт Українського науково-дослідного інституту дизайну та ергономіки НАУ” – Свірко В.О., Рубцов А.Л., Шевцова Є.В. Авторське свідоцтво № 36864.

46. КП „ Програмна система формуання штатного розпису кафедр університету (версія 1.02)” – Артамонов Є.Б. Авторське свідоцтво № 36670.

47. КП „Програмна система обліку аудиторного фонду НАУ (версія 1.0)” – Артамонов Є.Б. Авторське свідоцтво № 36671.

48. КП „Модуль шифрування інформаації АТІ RС 6 ” – Корченко О.Г., Кінзерявий В.М., Гнатюк С.О., Щербина В.П., Охріменко А.О. Авторське свідоцтво № 36667.

49. КП „Модуль шифрування інформації МСЕS 2010 ” – Корченко О.Г., Кінзерявий В.М., Гнатюк С.О., Іванченко В.Є. Охріменко А.О. Іванченко І.С. Авторське свідоцтво № 36668.

50. КП „Електронний словник авіаційних термінів ” – Корченко О.Г., Кінзерявий В.М., Гнатюк С.О., Іванченко В.Є. Охріменко А.О. Іванченко І.С. Авторське свідоцтво № 36674.

51. КП „Технічна діагностика безпілотних літальних апаратів” – Матійчик М.П., Кабанячий В.В., Кривенко К.В. Авторське свідоцтво № 36793.