Інститут новітніх технологій та лідерства

Сайт Інституту

Інститут новітніх технологій та лідерства здійснює управління науковими дослідженнями на різних ступенях освітнього процесу; організацію освітньо-наукової діяльності студентів, аспірантів, молодих учених та організацію освітнього процесу англійською мовою.

Перелік спеціальностей та освітньо-професійних програм англійською мовою

134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»
– Обладнання повітряних суден  

142 «Енергетичне машинобудування»
– Газотурбінні установки та компресорні станції  

272 «Авіаційний транспорт»
– Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден  
і  авіадвигунів  

272 «Авіаційний транспорт»
– Технології  робіт та технологічне обладнання аеропортів  

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
– Автоматика та автоматизація на транспорті  

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
– Комп’ютеризовані системи управління та автоматика  

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
–  Комп’ютерно-інтегровані технологічні
процеси та виробництва  

172 «Телекомунікації та радіотехніка»
– Телекомунікаційні системи та мережі  

173 «Авіоніка»
– Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання  

173 «Авіоніка»
– Комп’ютерний дизайн авіоніки  

272 «Авіаційний транспорт»
– Обслуговування повітряного руху

272 «Авіаційний транспорт»
– Системи аеронавігаційного обслуговування

171 «Електроніка»
–  Електронні системи  

153 «Мікро-та наносистемна техніка»
– Мікро- та наноелектроніка

192 «Будівництво та цивільна інженерія»
– Промислове та цивільне будівництво

022 «Дизайн»

121 «Інженерія програмного забезпечення»
– Інженерія програмного забезпечення

123 «Комп’ютерна інженерія»
– Комп’ютерні системи та  мережі

125 «Кібербезпека»
– Системи та технології кібербезпеки

075 «Маркетинг»
– «Маркетинг»

101 «Екологія»
– Екологія та охорона навколишнього середовища  

162 «Біотехнологія та      біоінженерія»
– Фармацевтична біотехнологія  

081 «Право»
– Правознавство  

073 «Менеджмент»
– Логістика  

073 «Менеджмент»
– Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності  

275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»
– Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)  

275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»
– Мультимодальний транспорт і логістика  

Керівний склад

Директор
Бабікова  Катерина Олександрівна

До складу Інституту входять такі структурні підрозділи:

Центр організації освітньо-наукової діяльності студентів та молодих учених 
Начальник – Мельничук Лариса Михайлівна, доктор наук з державного управління.

Центр мовної сертифікації та англомовної освіти 
Начальник – Урусова Наталія Олексіївна.

Центр організаційного розвитку та лідерства 
Начальник – Усенко Роман.

Центр трансферу технологій
Начальник – Пилипенко Андрій Валерійович.

Сектор академічної мобільності 
Керівник – Бугера Маргарита Анатоліївна.

Сектор взаємодії зі стейкхолдерами
Керівник – Колотова Марина Валентинівна.


Контактна інформація

Адреса:
03058, Україна, м.Київ,
пр. Любомира Гузара 1,
корпус 1, кабінет 220

Телефон:
+38 044 406-79-11

Е-mail:
intl@nau.edu.ua

Положення