Навчально-науковий Інститут неперервної освіти

Сайт Інституту

Інститут здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями (ОС) «Бакалавр», «Магістр»; забезпечує організацію і надання другої (іншої) вищої освіти за спеціальностями, акредитованими в університеті; здійснює курсову підготовку, підвищення кваліфікації  фахівців  авіаційної та інших галузей.

Спеціальності та освітні програми ОС Бакалавр

281 Публічне управління та адміністрування:
– Публічне управління та адміністрування

Спеціальності та освітні програми ОС Магістр

281 Публічне управління та адміністрування:
– Менеджмент в органах публічного управління
– Економічний аналіз й прогнозування в публічному управлінні
– Суспільне врядування, регіональний розвиток та самоврядування
– Управління та адміністрування в авіаційній галузі

073 Менеджмент:
– Управління проектами
– Адміністративний менеджмент
– Управління закладами освіти
– Управління інноваційною діяльністю

053 Психологія:
– Конфліктологія та практична медіація

011 Освітні, педагогічні науки:
– Педагогіка вищої школи
– Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Керівний склад

Директор
Дейнега Ірина Іванівна,
кандидат історичних наук, доцент
Заступник директора з наукової і міжнародної діяльності
Ковач Валерія Омелянівна,
кандидат технічних наук

Заступник директора по роботі зі слухачами післядипломної освіти
Шинкарчук Микола Володимирович,
кандидат технічних наук, доцент

До складу Інституту входять такі структурні підрозділи:

Навчально-консультативний центр підвищення кваліфікації
Директор – Зосименко Оксана Іванівна.

Навчально-консультативний центр комплексної безпеки та захисту критичної інфраструктури
Директор – Михайлюк Олександр Анатолійович.

Центр експертизи та сертифікації освітніх та наукових програм
Директор – Маліновська Наталія Миколаївна.

Навчальний центр «Організація до технічного обслуговування»
Директор – Якобчук Олександр Євгенійович, кандидат технічних наук, доцент.


У складі Інституту діє три кафедри:

Кафедра публічного управління та адміністрування
Завідувач – Грущинська Наталія Миколаївна, доктор економічних наук, доцент.

Кафедра управління професійною освітою
Завідувач – Сидорчук Людмила Андріївна, доктор педагогічних наук, професор.

Кафедра технологій управління
Завідувач – Турло Юрій Григорович, кандидат економічних наук, доцент.


Матеріально-технічна та навчально-методична база Інституту:

  • комп’ютерні класи;
  • навчально-наукова лабораторія інноваційних технологій управління.


Програма підготовки офіцерів запасу
Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу відбувається на базі кафедри військової підготовки Національного авіаційного університету.

Гуртожитки
Іногородні студенти Інституту проживають у гуртожитку № 9 Студентського містечка НАУ.


Контактна інформація

Адреса:
03058, Україна, м.Київ,
пр. Любомира Гузара 1,
корпус 8, кабінет 014

Телефон:
+38 044 406-73-49

Е-mail:
ino@nau.edu.ua