Інформація щодо освітньо-професійних програм 2018

 Загальна інформація щодо освітньо-професійних програм 2018 

1. Навчально-науковий аерокосмічний інститут (НН АКІ)

2.  Навчально-науковий інститут аеропортів (НН ІАП)

3. Навчально-науковий інститут аеронавігації, електроніки та телекомунікацій (НН ІАЕТ)

4. Факультет економіки та бізнес-адміністрування (ФЕБА)

5.  Навчально-науковий інститут екологічної безпеки (НН ІЕБ)

6. Навчально-науковий інститут
комп’ютерних інформаційних технологій (НН ІКІТ)

7.   Навчально-науковий гуманітарний інститут (НН ГМІ)

8.    Навчально-науковий інститут міжнародних відносин (НН ІМВ)

9.   Факультет транспортних технологій (ФТТ)

10.  Навчально-науковий юридичний інститут (НН ЮІ)

11.  Навчально-науковий інститут неперервної освіти (ННІ НО)