Індивідуальна освітня траєкторія

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту»(пункт 15 частини першої статті 62 розділу Х) у Національному авіаційному університеті встановлено порядок та розроблено заходи для реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін для створення власної індивідуальної освітньої траєкторії.

Порядок вільного вибору навчальних дисциплін для створення індивідуальної освітньої траєкторії


Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти (загальноуніверситетський вибір) для усіх рівнів вищої освіти 

CATALOG of free choice academic disciplines by applicants for higher education (general choice) Language of training – English

Електронна заява здобувача ВО

Електронна заява вільного слухача

Зразок-інструкція

Зразок-інструкція заяви вільного слухача


Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти (фаховий вибір) для першого (БАКАЛАВРСЬКОГО) рівня вищої освіти

CATALOG of free choice academic disciplines by applicants for higher education (professional choice) first Bachelor’s degree Language of training – English


Електронна заява здобувача ВО

Електронна заява вільного слухача

Зразок-інструкція


Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти (фаховий вибір) для другого (МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня вищої освіти 

CATALOG of free choice academic disciplines by applicants for higher education (professional choice) second Master’s degree Language of training – English

Електронна заява здобувача ВО

Електронна заява вільного слухача


Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти третього (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) рівня для проектування індивідуальної освітньої траєкторії (фаховий вибір)

Електронна заява здобувача ВО

Електронна заява вільного слухача


Порядок вільного вибору навчальних дисциплін (освітня послуга за додатковою угодою)

Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти (освітня послуга за додатковою угодою) для першого (БАКАЛАВРСЬКОГО) рівня вищої освіти

Електронна заява вільного слухача


РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ щодо формування та вибору тематики, організації виконання наскрізних міждисциплінарних курсових проєктів на бакалаврському рівні вищої освіти в НАУ

Каталог теми курсового проєктування зі сталого розвитку

Електронна заява здобувача ВО


СИЛАБУС навчальної дисципліни Статус дисципліни «Навчальна дисципліна обов’язкового компонента ОП» – (Ф 21.01 – 01)

СИЛАБУС навчальної дисципліни Статус дисципліни «Навчальна дисципліна вибіркового компонента загальноуніверситетського переліку» – (Ф 21.01 – 02)

СИЛАБУС навчальної дисципліни Статус дисципліни «Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку» – (Ф 21.01 – 03)

Зразок Силабусу  (Силабуси надсилати на електронну адресу nmv@nau.edu.ua)

Зразок додаткової угоди