Факультет транспорту, менеджменту і логістики

Сайт факультету

Факультет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями (ОС) «Бакалавр», «Магістр», Ph.D. «Доктор філософії» за спеціальностями та освітніми програмами:

Спеціальності та освітні програми ОС Бакалавр

275 Транспортні технології (на повітряному транспорті):
– Організація авіаційних перевезень
– Організація авіаційних  робіт та послуг
– Мультимодальні перевезення
– Бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень

073 Менеджмент:
– Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
– Менеджмент організації
– Авіаційний менеджмент
– Логістика
– Авіаційна логістика

Спеціальності та освітні програми ОС Магістр

275 Транспортні технології (на повітряному транспорті):
– Організація авіаційних перевезень
– Організація авіаційних  робіт та послуг
– Мультимодальні перевезення

073 Менеджмент:
– Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
– Менеджмент організації
– Логістика;
– Глобальна логістика та управління ланцюгами поставок

Навчання в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії PhD за спеціальністю:

275 Транспортні технології (на повітряному транспорті)

Керівний склад

Декан
Ільєнко Оксана Вікторівна,
доктор економічних наук, професор
Заступник декана з навчально-методичної роботи:
Передерій Надія Миколаївна,
кандидат економічних наук, старший викладач
Заступник декана з виховної роботи
Суворова Наталія Миколаївна,
старший викладач

У складі факультету діє 5 кафедр:

Кафедра організації авіаційних перевезень
Завідувач – Юн Геннадій Миколайович, доктор технічних наук, професор.

Кафедра організації авіаційних робіт та послуг
Завідувач – Разумова Катерина Миколаївна, доктор економічних наук, професор.

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств
Завідувач – Кириленко Оксана Миколаївна, доктор економічних наук, професор.

Кафедра логістики 
Завідувач – Григорак Марія Юрвївна, доктор економічних наук, доцент.

Кафедра вищої математики
Завідувач – Ластівка Іван Олексійович, доктор технічних наук, професор.


Матеріально-технічна та навчально-методична база:

  • навчальна лабораторія застосування безпілотної авіації в галузях економіки;
  • навчальна лабораторія логістики та управління ланцюгами поставок;
  • навчальна лабораторія математичного та числового моделювання;
  • навчально-наукова лабораторія моделювання транспортних систем та процесів;
  • навчально-наукова лабораторія технологій управління зовнішньоекономічними процесами.


Програма підготовки офіцерів запасу
Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу відбувається на базі кафедри військової підготовки Національного авіаційного університету.

Гуртожитки
Іногородні студенти інституту проживають у гуртожитку № 6 та 7.


Контактна інформація

Адреса:
03058, Україна, м. Київ,
пр. Любомира Гузара 1,
корпус 2, кабінет 206

Телефон:
+38 044 406-78-41

Е-mail:
ftml@nau.edu.ua