Факультет міжнародних відносин

Сайт факультету

Факультет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями (ОС) «Бакалавр», «Магістр», Ph.D. «Доктор філософії» за спеціальностями та освітніми програмами:

Спеціальності та освітні програми ОС Бакалавр

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії:
– Міжнародна інформація
– Міжнародні відносини


292 Міжнародні економічні відносини:

– Міжнародні економічні відносини
– Міжнародний бізнес


293 Міжнародне право:

– Міжнародне право
– Міжнародне право (освітній процес англійською мовою)

242 Туризм:
– Туризмознавство


061 Журналістика:

– Журналістика
– Реклама і зв’язки з громадськістю


186 Видавництво та поліграфія:

-Технології електронних мультимедійних видань

Спеціальності та освітні програми ОС Магістр

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії:
– Міжнародна інформація
– Зовнішня політика і дипломатія

292 Міжнародні економічні відносини:
– Міжнародні економічні відносини
– Міжнародний бізнес
– Міжнародне регулювання економічних відносин (освітній процес англійською мовою)

293 Міжнародне право:
– Міжнародне право

242 Туризм:
– Туризмознавство
– Медичний туризм

061 Журналістика:
– Журналістика

186 Видавництво та поліграфія:
– Технології електронних мультимедійних видань

Навчання в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії PhD за спеціальністю:

292 Міжнародні економічні відносини

081 «Право»

Спеціалізована вчена рада Д 26.062.16 має право приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук.

Керівний склад

Декан
Волошин Юрій Олексійович,
доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України
Заступник декана з навчально-методичної роботи
Сидоренко Катерина Вікторівна,
кандидат економічних наук, доцент

Заступник декана з виховної роботи
Лесь Ірина Олександрівна,
кандидат юридичних наук, доцент
Відповідальна за наукову роботу та міжнародне співробітництво
Лобода Світлана Миколаївна,
доктор педагогічних наук, професор

У складі факультету діє десять кафедр:

Кафедра міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій
Завідувач –Ржевська Ніна Федорівна, доктор політичних наук, професор.

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу
Завідувач – Степанов Олександр Петрович, доктор економічних наук, професор.

Кафедра міжнародного права
Завідувач – Короткий Тимур Робертович, кандидат юридичних наук, професор.

Кафедра іноземних мов
Завідувач – Гончаренко-Закревська Наталія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Кафедра журналістики
Завідувач – Нестеряк Юрій Васильович, доктор наук з державного управління, професор.

Кафедра реклами і зв’язків з громадськістю
Завідувач – Іващук Антоніна Анатоліївна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент.

Кафедра міжнародного туризму та країнознавства
Завідувач – Дудник Іван Миколайович, доктор географічних наук, професор.

Кафедра комп’ютерних мультимедійних технологій
Завідувач – Лобода Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор.

Кафедра ЮНЕСКО
Завідувач – Шевцов Андрій Гаррієвич, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Заслужений працівник освіти України.

Кафедра сходознавства
Завідувач – Туранли Фергад Гардашкан Оглу, доктор історичних наук, професор.


Матеріально-технічна та навчально-методична база:

  • європейська організація публічного права представництво в Україні;
  • інформаційний центр Європейського союзу “ЄС і”;
  • комп’ютерні класи та мультимедійні аудиторії;
  • наукова бібліотека;
  • представництво Інституту імені Юнуса Ємре;
  • центр міжнародного авіаційного та космічного права Української асоціації міжнародного права;
  • центр міжнародного гуманітарного права.


Програма підготовки офіцерів запасу
Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу відбувається на базі кафедри військової підготовки Національного авіаційного університету.

Гуртожитки
Іногородні студенти факультету проживають у гуртожитку № 3, 4 та 7.


Контактна інформація

Адреса:
03058, Україна, м. Київ,
Відрадний пр-т 4,
корпус 7, кабінет __

Телефон:
+38 044 406-71-96

Е-mail:
imv@nau.edu.ua