Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій

Сайт факультету

Факультет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями (ОС) «Бакалавр», «Магістр», Ph.D. «Доктор філософії» за спеціальностями та освітніми програмами:

Спеціальності та освітні програми ОС Бакалавр

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа:
– Документознавство та інформаційна діяльність
– Інформаційна аналітика та соціальні комунікації

035 Філологія:
– 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно),
перша – англійська

052 Політологія:
– Політологія

053 Психологія:
– Психологія
– Практична психологія
– Психологія бізнесу

054 Соціологія:
– Соціологія
– Соціологічна експертиза соціально-політичних процесів

231 Соціальна робота:
– Соціальна робота

Спеціальності та освітні програми ОС Магістр

011 «Освітні, педагогічні науки»:
– Інноваційні й педагогічні технології в закладах вищої технічної освіти

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа:
– Документознавство та інформаційна діяльність

033 Філософія:
– Філософія комунікації

035 Філологія:
– 035.041. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

053 Психологія:
– Психологія
– Практична психологія
– Психологія бізнесу (заочна форма)

054 Соціологія:
– Соціологія

231 Соціальна робота:
– Соціальна робота

Навчання в аспірантурі для здобуття освітньо-наукового ступеня PhD за спеціальностями:

015 – Професійна освіта

053 – Психологія

054 – Соціологія

Керівний склад

Декан
Ягодзінський Сергій Миколайович,
доктор філософських наук, професор
Заступник декана з навчально-методичної роботи
Алпатова Олександра Валентинівна,
кандидат психологічних наук, доцент 
Заступник декана з наукової та міжнародної діяльності
Кокарєва Анжеліка Миколаївна,
кандидат педагогічних наук, доцент 

Відповідальна факультету по роботі зі студентами
Хоменко-Семенова Леся Олексіївна,
кандидат педагогічних наук, доцент 
 

У складі факультету діє 12 кафедр:

Кафедра англійської філології і перекладу
Завідувач – Сидоренко Сергій Іванович, кандидат філологічних наук, доцент.

Кафедра авіаційної психології
Завідувач – Помиткіна Любов Віталіївна, доктор психологічних наук, професор.

Кафедра іноземних мов за фахом
Завідувач – Акмалдінова Олександра Миколаївна, кандидат філологічних наук, професор.

Кафедра іноземних мов та прикладної лінгвістики
Завідувач – Шостак Оксана Григорівна, кандидат філологічних наук, доцент.

Кафедра іноземної філології
Завідувач – Ковтун Олена Віталіївна, доктор педагогічних наук, професор.

Кафедра історії та документознавства
Завідувач – Тюрменко Ірина Іванівна, доктор історичних наук, професор.

Кафедра педагогіки та психології професійної освіти
Завідувач – Доценко Людмила Василівна, кандидат психологічних наук, доцент.

Кафедра соціології та політології
Завідувач – Хомерікі Олена Андріївна, доктор соціологічних наук, професор.

Кафедра соціальних технологій
Завідувач – Котикова Олена Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор.

Кафедра української мови та культури
Завідувач – Бурлакова Ірина Іванівна, доктор філологічних наук, доцент.

Кафедра філософії
Завідувач – Дротянко Любов Григорівна, доктор філософських наук, професор.

Кафедра фізичного виховання та спортивної підготовки
Завідувач – Вржесневський Іван Іванович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.


Матеріально-технічна та навчально-методична база факультету лінгвістики та соціальних комунікацій:

 • лабораторія діловодства та архівної справи;
 • лабораторія інноваційних технологій у викладанні філософських дисциплін;
 • лабораторія інтерактивних технологій навчання іноземним мовам;
 • лабораторія педагогіки та психології професійної діяльності;
 • лабораторія педагогічної майстерності та моніторингу якості вищої освіти;
 • лабораторія плюрилінгвальної мовної підготовки;
 • лабораторія психофізіології моніторингу професійної придатності льотного складу цивільної авіації;
 • лабораторія соціальних інновацій;
 • лабораторія соціологічної експертизи соціально-політичних процесів;
 • лабораторія сучасних технологій навчання перекладу;
 • лабораторія українознавчих студій.


Програма підготовки офіцерів запасу
Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу відбувається на базі кафедри військової підготовки Національного авіаційного університету.

Гуртожитки
Студенти факультету проживають у гуртожитку № 5.


Контактна інформація

Адреса:
03058, Україна, м. Київ,
пр. Любомира Гузара 1,
корпус 8, поверхи 6-15

Телефон:
+38 044 406-70-36