Факультет кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії

Сайт факультету

Факультет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями (ОС) «Бакалавр», «Магістр», Ph.D. «Доктор філософії» за спеціальностями та освітніми програмами:

Спеціальності та освітні програми ОС Бакалавр

113 Прикладна математика
– Прикладна математика
– Прикладне програмне забезпечення

121 Інженерія програмного забезпечення
– Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки
– Інформаційні управляючі системи та технології
– Інформаційні технології проектування

123 Комп’ютерна інженерія
– Комп’ютерні системи та мережі
– Системне програмування

125 Кібербезпека
– Безпека інформаційних і комунікаційних систем
– Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
– Аудит кібербезпеки
– Системи та технології кібербезпеки
– Управління інформаційною безпекою

126 Інформаційні системи та технології
– Інформаційні системи та технології

Спеціальності та освітні програми ОС Магістр

113 Прикладна математика
– Прикладна математика

121 Інженерія програмного забезпечення
– Інженерія програмного забезпечення
– Програмне забезпечення систем

122 Комп’ютерні науки
– Інформаційні управляючі системи та технології
– Інформаційні технології проектування

123 Комп’ютерна інженерія
– Комп’ютерні системи та мережі
– Системне програмування

124 Системний аналіз
– Консолідована інформація

125 Кібербезпека
– Безпека інформаційних і комунікаційних систем
– Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
– Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації

Факультет здійснює підготовку докторів філософії PhD за такими спеціальностями:

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

125 Кібербезпека

Керівний склад

В.о. декана
Нестеренко Катерина Сергіївна,
доктор технічних наук, професор
Заступник декана з наукової роботи
Гнатюк Сергій Олександрович,
доктор технічних наук, доцент
Заступник декана з навчальної роботи
Лукашенко Вікторія Вікторівна,
кандидат технічних наук, доцент
Заступник декана з навчально-методичної роботи
Куклінський Максим Володимирович,
кандидат технічних наук, доцент
Заступник декана з виховної роботи
Трейтяк Вячеслав Віталійович,
кандидат технічних наук

У складі факультету діє дев’ять кафедр:

Кафедра прикладної математики
Завідувач – Приставка Пилип Олександрович, доктор технічних наук, професор.

Кафедра інженерії програмного забезпечення
Завідувач – Писарчук Олексій Олександрович, доктор технічних наук, професор.

Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій
Завідувач – Савченко Аліна Станіславівна, кандидат технічних наук, доцент.

Кафедра прикладної інформатики
Завідувач – Гамаюн Володимир Петрович, доктор технічних наук, професор.

Кафедра комп’ютерних систем та мереж
Завідувач – Жуков Ігор Анатолійович, доктор технічних наук, професор.

Кафедра комп’ютеризованих систем управління
Завідувач – Литвиненко Олександр Євгенійович, доктор технічних наук, професор.

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації
Завідувач – Казмірчук Світлана Володимирівна, доктор технічних наук, доцент.

Кафедра безпеки інформаційних технологій
Завідувач – Корченко Олександр Григорович, доктор технічних наук, професор.

Кафедра засобів захисту інформації
Завідувач – Лазаренко Сергій Володимирович, доктор технічних наук, доцент.


Матеріально-технічна та навчально-методична база факультету:

  • лабораторія експлуатації автоматизованих систем контролю польотів;
  • навчальна мобільна лабораторія #CYBERSPORT IT-BootCamp NAU;
  • навчально-науковий комп’ютерний центр «ІТ Академія»
  • науково-дослідна лабораторія протидії кіберзагрозам в авіаційній галузі;
  • науково-методичний центр з питань забезпечення безпеки польотів.


Програма підготовки офіцерів запасу
Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу відбувається на базі кафедри військової підготовки Національного авіаційного університету.

Гуртожитки
Іногородні студенти факультету проживають у гуртожитку №11, гуртожитку №3 та гуртожитку №9.


Контактна інформація

Адреса:
03058, Україна, м.Київ,
пр. Любомира Гузара 1,
корпус 5, кабінет 206

Телефон:
+38 044 406-70-08

Е-mail:
fccpi@ukr.net