Факультет економіки та бізнес-адміністрування

Сайт факультету

Факультет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями (ОС) «Бакалавр», «Магістр», Ph.D. «Доктор філософії» за спеціальностями та освітніми програмами:

Спеціальності та освітні програми ОС Бакалавр

051 Економіка:
– Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)
– Економіка авіаційного транспорту
– Міжнародна економіка
– Економічна кібернетика
– Цифрова економіка

071 Облік і оподаткування:
– Облік і аудит

072  Фінанси, банківська справа та страхування:
– Фінанси і кредит

075 Маркетинг:
– Маркетинг
– Електронний маркетинг

076  Підприємництво, торгівля  та  біржова  діяльність:
– Підприємницька діяльність в авіації
– Підприємництво та бізнес-технології
– Митна та біржова справа

Спеціальності та освітні програми ОС Бакалавр (на базі диплому молодшого спеціаліста зі скороченим строком навчання)

051  Економіка:  
– Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)  

075  Маркетинг:
– Електронний маркетинг

076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність:
– Підприємницька діяльність в авіації

Спеціальності та освітні програми ОС Бакалавр (на основі диплому молодшого спеціаліста з нормативним строком навчання)

051  Економіка:
– Економічна кібернетика
– Міжнародна економіка
– Економіка  (за видами економічної діяльності)

071   Облік і оподаткування:
– Облік і аудит

072  Фінанси, банківська справа та страхування:
– Фінанси  і кредит

075 Маркетинг:
– Маркетинг
– Електронний маркетинг

076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність:
– Підприємницька діяльність в авіації
– Підприємництво та бізнес-технологїї
– Митна та біржова справа

Спеціальності та освітні програми ОС Магістр

051 Економіка:
– Економічна кібернетика
– Цифрова економіка
– Міжнародна економіка
– Економіка підприємства  (за видами економічної діяльності)
– Економічна безпека авіаційного транспорту

071  Облік і оподаткування:
– Облік і аудит

072  Фінанси, банківська справа та страхування:
– Фінанси і кредит

075 Маркетинг:
– Маркетинг
– Міжнародний маркетинг

076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність:
– Підприємницька діяльність в авіації
– Підприємництво та бізнес-технології

073   Менеджмент:
– Адміністрування фінансового моніторингу

Навчання в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії PhD :

051 Економіка

075 Маркетинг

Навчання в докторантурі здійснюється за спеціальностями:

051 Економіка

075 Маркетинг

Керівний склад

Декан
Петровська Світлана Володимирівна,
кандидат економічних наук, професор кафедри маркетингу
Відповідальна за наукову роботу
Пілецька Саміра Тимофіївна,
доктор економічних наук


Відповідальна за навчально-виховну та інформаційну роботу
Криворучко Ольга Вікторівна
Відповідальна за навчально-організаційну роботу
Попович Оксана Василівна, кандидат економічних наук, доцент
Відповідальний за роботу з іноземними студентами
Поканевич Юрій Вікторович
Відповідальна за студентську наукову роботу
Вовк Ольга Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент

У складі факультету діє 8 кафедр:

Кафедра економіки та бізнес-технологій
Завідувач – Ушенко Наталя Валентинівна,  доктор економічних наук, професор.

Кафедра економічної кібернетики
Завідувач – Іванченко Надія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент.

Кафедра економічної теорії 
Завідувач – Засанський Володимир В’ячеславович, доктор економічних наук, професор.

Кафедра маркетингу 
Завідувач – Смерічевський Сергій Францевич,  доктор економічних наук, професор.

Кафедру обліку та аудиту 
Завідувач – Попович Оксана Василівна,  кандидат економічних наук, доцент.

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
Завідувач – Соловей Надія Василівна,  кандидат економічних наук, доцент.

Кафедра міжнародної економіки
Завідувач – Мізюк Світлана Георгіївна,  кандидат економічних наук, доцент.

Кафедра економіки повітряного транспорту
Завідувач – Ареф’єва Олена Володимирівна,  доктор економічних наук, професор.


Матеріально-технічна та навчально-методична база факультету економіки та бізнес-адміністрування:

  • навчальна лабораторія інформатизації систем маркетингу;
  • навчальна лабораторія моделювання економічних процесів;
  • навчальна лабораторія моделювання соціоекологічних систем;
  • навчальна лабораторія фінансової аналітики.


Гуртожитки
Іногородні студенти інституту проживають у гуртожитку № 6.


Контактна інформація

Адреса:
03058, Україна, м.Київ,
пр. Любомира Гузара 1,
корпус _, кабінет ___

Телефон:
+38 044 406-76-51