Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій

Сайт факультету

Факультет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями (ОС) «Бакалавр», «Магістр», Ph.D. «Доктор філософії» за спеціальностями та освітніми програмами:

Спеціальності та освітні програми ОС Бакалавр

101 Екологія:
– Екологія та охорона навколишнього середовища

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка:
– Медичні інформаційно-вимірювальні технології та системи

161 Хімічні технології та інженерія:
– Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
– Хімічні технології високомолекулярних сполук
– Хімічні технології альтернативних енергоресурсів

162 Біотехнології та біоінженерія:
– Фармацевтична біотехнологія
– Екологічна біотехнологія та біоенергетика

163 Біомедична інженерія:
– Біомедична інженерія

172: Телекомунікації та радіотехніка:
– Біотехнічні та медичні апарати і системи

193 Геодезія та землеустрій:
– Землеустрій та кадастр
– Геоінформаційні системи і технології

263 Цивільна безпека:
– Захист об’єктів критичної інфраструктури
– Цивільний захист

Спеціальності та освітні програми ОС Магістр

101 Екологія:
– Екологія та охорона навколишнього середовища

161 Хімічні технології та інженерія:
– Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
– Хімічні технології високомолекулярних сполук
– Хімічні технології альтернативних енергоресурсів

162 Біотехнології та біоінженерія:
– Фармацевтична біотехнологія
– Екологічна біотехнологія та біоенергетика

163 Біомедична інженерія:
– Біомедична інженерія

172: Телекомунікації та радіотехніка:
– Біотехнічні та медичні апарати і системи


193 Геодезія та землеустрій:

– Землеустрій та кадастр
– Геоінформаційні системи і технології

263 Цивільна безпека:
– Управління у сфері цивільного захисту

Навчання в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії PhD за спеціальностями:

101 Екологія

102 Хімія

161 Хімічні технології та інженерія

Керівний склад

Декан факультету
Бойченко Сергій Валерійович,
доктор технічних наук, професор
Заступник декана з навчальної роботи
Гроза Валентина Анатоліївна,
кандидат фізико-математичних наук, доцент
Заступник декана з профорієнтаційної роботи
Ніколаєв Кирило Дмитрович,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
Заступник декана з наукової та міжнародної діяльності
Яковлєва Анна Валеріївна,
кандидат технічних наук

У складі факультету діє шість кафедр:

Кафедра аерокосмічної геодезії та землеустрою
Завідувач – Новаковська Ірина Олексіївна, доктор економічних наук, доцент.

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини
Завідувач – Кузовик Вячеслав Данилович, доктор технічних наук, професор.

Кафедра біотехнології
Завідувач – Барановський Михайло Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, професор.

Кафедра екології
Завідувач – Фролов Валерій Федорович, доктор технічних наук, доцент.

Кафедра хімії і хімічної технології
Завідувач – Чумак Віталій Кузьмич, доктор хімічних наук, професор.

Кафедра цивільної та промислової безпеки
Завідувач – Халмурадов Батир Данатарович, кандидат медичних наук, професор.


Матеріально-технічна та навчально-методична база факультету:

 • галузевий навчальний центр з охорони праці на авіаційному транспорті;
 • лабораторія «Екобіобезпеки»;
 • навчальна лабораторія геодезичних та камеральних робіт;
 • навчальна лабораторія спектрофотометрії і дешифрування;
 • навчальна лабораторія цивільної безпеки;
 • навчально-наукова лабораторія «Аероекології»;
 • навчально-наукова лабораторія альтернативних моторних палив;
 • навчально-наукова лабораторія моделювання надійності систем;
 • навчально-наукова лабораторія технічного регулювання, стандартизації та сертифікації;
 • навчально-наукова лабораторія технологічних процесів у авіапаливозабезпеченні;
 • науково-дослідний Центр «Екобіобезпеки»;
 • науково-дослідний Центр екологічних проблем аеропортів.


Програма підготовки офіцерів запасу
Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу відбувається на базі кафедри військової підготовки Національного авіаційного університету.

Гуртожитки
Іногородні студенти інституту проживають у гуртожитку № 8.


Контактна інформація

Адреса:
03058, Україна, м. Київ,
пр. Любомира Гузара 1,
корпус 3, кабінет 416

Телефон:
+38 044 406-74-88
+38 044 406-78-90
Тел./факс:
+38 044 406-77-65

Положення