Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій

Сайт факультету

Факультет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями (ОС) «Бакалавр», «Магістр», Ph.D. «Доктор філософії» за спеціальностями та освітніми програмами:

Спеціальності та освітні програми ОС Бакалавр

272 Авіаційний транспорт:
– Обслуговування повітряного руху (англомовна)
– Системи аеронавігаційного обслуговування
– Безпілотні авіаційні комплекси

172 Телекомунікації та радіотехніка:
– Телекомунікаційні системи та мережі (англомовна)
– Програмно-апаратні технології захисту інформації в телекомунікаціях
– Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення
– Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
– Комп’ютеризовані радіоелектронні засоби забезпечення безпеки
– Комп’ютерно-інтегровані радіоінформаційні системи та технології

173 Авіоніка:
– Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання (англомовна)
– Комп’ютерний дизайн авіоніки
– Логістично-інформаційне забезпечення експлуатації повітряних суден

126 Інформаційні системи та технології:
– Інформаційні технології в аерокосмічних системах управління

171 Електроніка:
– Електронні прилади та пристрої
– Електронні системи (англомовна)
– Електронні технології інтернету речей
– Комп’ютеризовані засоби моніторингу використання частотного ресурсу

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології:
– Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва (англомовна)
– Інформаційні технології та інженерія авіаційних комп’ютерних систем
– Комп’ютеризовані системи управління та автоматика (англомовна)

153 Мікро- та наносистемна техніка:
– Фізична та біомедична електроніка
– Мікро- та наноелектроніка
– Програмно-апаратні засоби криптографічного захисту безпілотних аерокосмічних комплексів
– Робототехніка та комп’ютерна наносистемотехніка

Спеціальності та освітні програми ОС Магістр

272 Авіаційний транспорт:
– Обслуговування повітряного руху (англомовна)
– Системи аеронавігаційного обслуговування
– Безпілотні авіаційні комплекси

171 Електроніка:
– Електронні прилади та пристрої
– Електронні системи

172 Телекомунікації та радіотехніка:
– Телекомунікаційні системи та мережі
– Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення
– Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

173 Авіоніка:
– Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання (англомовна)
– Логістично-інформаційне забезпечення експлуатації повітряних суден

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології:
– Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва (англомовна)
– Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

153 Мікро- та наносистемна техніка:
– Фізична та біомедична електроніка

Навчання в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії PhD за спеціальністю:

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

172 Телекомунікації та радіотехніка

272 Авіаційний транспорт

Керівний склад

Декан
Мачалін Ігор Олексійович,
доктор технічних наук, професор
Заступник декана з освітньо-методичної роботи
Одарченко Роман Сергійович,
доктор технічних наук, доцент
Заступник декана з освітньої роботи
Гумен Микола Борисович,
кандидат технічних наук, доцент

У складі факультету діє сім кафедр:

Кафедра аеронавігаційних систем
Завідувач – Ларін Віталій Юрійович, доктор технічних наук, професор.

Кафедра телекомунікаційних та радіоелектронних систем
Завідувач – Конахович Георгій Филимонович, доктор технічних наук, професор.

Кафедра авіоніки
Завідувач – Павлова Світлана Вадимівна, доктор технічних наук, професор.

Кафедра електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей
Завідувач – Яновський Фелікс Йосипович, доктор технічних наук, професор.

Кафедра аерокосмічних систем управління
Завідувач – Азарсков Валерій Миколайович, доктор технічних наук, професор.

Кафедра авіаційної англійської мови
Завідувач – Пазюра Наталія Валентинівна, доктор технічних наук, професор.

Кафедра авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів
Завідувач – Синєглазов Віктор Михайлович, доктор технічних наук, професор.


Матеріально-технічна та навчально-методична база:

 • навчальна лабораторія авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів;
 • навчальна лабораторія авіаційних радіоелектронних систем зв’язку, навігації, спостереження та безпеки;
 • навчальна лабораторія авіаційної англійської мови;
 • навчальна лабораторія безпілотних авіаційних систем;
 • навчальна лабораторія електронних систем і обробки інформації;
 • навчальна лабораторія мікрохвильових пристроїв та систем;
 • навчальна лабораторія технологій та систем авіоніки;
 • навчальний центр авіаційних тренажерів;
 • навчальний центр засобів аеронавігаційного обслуговування (радіополігон);
 • навчально-наукова лабораторія інформаційних технологій в аерокосмічних системах управління;
 • навчально-наукова лабораторія систем аеронавігаційного обслуговування;
 • навчально-наукова лабораторія телекомунікаційних систем та захисту інформації.


Програма підготовки офіцерів запасу
Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу відбувається на базі кафедри військової підготовки Національного авіаційного університету.

Гуртожитки
Іногородні студенти інституту проживають у гуртожитку № 9.


Контактна інформація

Адреса:
03058, Україна, м. Київ,
пр. Любомира Гузара 1,
корпус 5, кабінет 410

Телефон:
+38 044 408-48-53

Е-mail:
ian@nau.edu.ua

Положення