Експертні висновки

Експертні висновки зі спеціальності 053 “Психологія” 

Експертні висновки зі спеціальності 7/8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування” 

Експертні висновки зі спеціальності 7/8.17010201 “Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки” 

Експертні висновки зі спеціальності 7/8.17010101 “Безпека інформаційних і комунікаційних систем”

Експертні висновки зі спеціальності 8.18010013 “Управління проектами”

Експертні висновки зі спеціальності 7/8.05020203 “Автоматизація на транспорті” (за видами транспорту)

Експертні висновки зі спеціальності 7/8.05090102 “Апаратура радіозвя’язку, радіомовлення і телебачення”

Експертні висновки зі спеціальності 6.051402 “Біомедична інженерія”

Експертні висновки зі спеціальності 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність” 

Експертні висновки за результатами проведення експертизи підготовки бакалаврів галузі знань 0304 “Право” напряму підготовки 6.030401 “Правознавство”

Експертні висновки зі спеціальності   6.030503 “Міжнародна економіка”

Експертні висновки зі спеціальності   6.030504 “Економіка підприемства”

Експертні висновки зі спеціальності   6.170103 “Управління інформаційною безпекою”

Експертні висновки зі спеціальності   6.130102 «Соціальна робота»

Висновки експертної комісії з напрямку підготовки 6.030102 “Психологія” кафедри авіаційної психології НН ГМІ НАУ

Експертні висновки зі спеціальності 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій”

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів галузі знань 0701 “Транспорт і транспортна інфраструктура” напрямку підготовки 6.070102 “Аеронавігація” у Національному авіаційному університеті

Еспертні висновки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Право” щодо підготовки фахівців зі спеціальності 081 “Право” з галузі знань 08 “Право” на другому (магістерському) рівні вищої освіти

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК Освітньо-професійної програми “Документознавство та інформаційна діяльність”

Висновок Експертної комісії Міністерства освіти і науки УКраїни за результатами проведення акредаційної експертизи освітньо-професійної програми «Підприємницька діяльність в авіації» спеціальності 076  «Підприємництво, торгівля і біржева діяльність» другого (магістерського) рівня у Національному авіаційному університеті 

Експертний висновок акредаційної експертизи освітньо-професійної програми «Соціальна робота» зі спеціальності 231  «Соціальна робота» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Національному авіаційному університеті

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредаційної експертизи освітньо-професійної програми «Менеджмент в органах публічного управління» підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 074 (281) «Публічне управління і адміністрування» другого (магістерського) рівня у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії МОН з акредитації освітньо-професійної програми “Геоінформаційні системи і технології” спеціальності 193 Геодезія та землеустрій за другим (магістерським) рівнем

Висновок експертної комісії МОН з акредитації освітньо-професійної програми “Біометрична інженерія”  підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 163 “Біометрична інженерія” другого (магістерського) рівня Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії МОН з акредитації освітньо-професійної програми “Психологія” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 053 “Психологія” другого (магістерського рівня) Національному авіаційному університеті

Висновки експертної комісії освітньо-професійна програма “Землеустрій та кадастр” спеціальність 193 “Геодезія та землеустрій”

Експертні висновки освітньо-професійної програми “Системи аеронавігаційного обслуговування” щодо підготовки фахівців зі спеціальності 272 “Авіаційний транспорт” освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст”

Висновок експертної комісії МОН з акредитації освітньо-професійної програми “Дизайн” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 6.020207 “Дизайн” першого (бакалаврського рівня) Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії МОН за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки здобувачів вищої освіти напряму 6.030103 «Практична психологія» першого (бакалаврського) рівня у Національному авіаційному університеті

Експертні висновки комісії МОН за результатами проведення акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія»  за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр” У Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії МОН за результатами проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки здобувачів вищої освіти напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» першого (бакалаврського) рівня в Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії МОН за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки здобувачів вищої освіти напряму 6.030302 «Реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)» першого (бакалаврського) рівня у Національному авіаційному університеті

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредаційної експертизи освітньо-професійної програми “Маркетинг” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 075 “Маркетинг” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті  

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредаційної експертизи освітньо-професійної програми “Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 272 “Авіаційний транспорт” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті  

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредаційної експертизи освітньо-професійної програми “Безпека інформаційних і комунікаційних систем” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 125 “Кібербезпека” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті  

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредаційної експертизи освітньо-професійної програми “Програмне забезпечення систем” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті  

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредаційної експертизи освітньо-професійної програми “Інженерія програмного забезпечення” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті  

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредаційної експертизи освітньо-професійної програми “Облік і аудит” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 071 “Облік і аудит” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті  

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредаційної експертизи освітньо-професійної програми “Автомобільні дороги і аеродроми ” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті  

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредаційної експертизи перепідготовки спеціалістів зі спеціальності 7.03040101 “Правознавство” у Національному авіаційному університеті  

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи з підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Комп’ютерні системи та мережі» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» за другим (магістерським)рівнем у Національному авіаційному університеті (м. Київ)  

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про первинну акредаційну експертизу освітньо-професійної програми «Туризмознавство» спеціальності 242 «Туризм» за другим (магістерським)рівнем у Національному авіаційному університеті  

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Обладнання повітряних суден» підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті  

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Міжнародна інформація» підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 291 “Міжнародні відносини,суспільні комунікації та регіональні студії” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті  

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання» підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 173 “Авіоніка” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті  

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Прикладна математика» підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 113 “Прикладна математика” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті  

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Системи аеронавігаційного обслуговування» підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 272 “Авіаційний транспорт” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті  

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Обслуговування повітряного руху» підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 272 “Авіаційний транспорт” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті   

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 051 “Економіка” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті   

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 051 “Економіка” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті  

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Інформаційні управляючі системи та технології» підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Інформаційні вимірювальні системи» підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Автоматика та автоматизація на транспорті» підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Технології електронних мультимедійних видань» підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Інформаційні технології проектування» підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Комп’ютерні системи та мережі» підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Системне програмування” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Фармацевтична біотехнологія” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Організація авіаційних робіт і послуг” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 275 “Транспортні технології (на повітряному транспорті)” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Енергетичний менеджмент” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 125 “Кібербезпека” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Світлотехніка і джерела світла” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Екологічна біотехнологія та біоенергетика” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Журналістика” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 061 “Журналістика” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Консолідована інформація” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 124 “Системний аналіз” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Соціології” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 054 “Соціологія” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Газотурбінні установки і компресорні станції” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 142 “Енергетичне машинобудування” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Якість, стандартизація та сертифікація” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Дизайн архітектурного середовища” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 191 “Архітектура та містобудування” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Міжнародний бізнес” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Дизайн” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 022 “Дизайн” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Телекомунікаційні системи та мережі” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Міжнародне право” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 293 “Міжнародне право” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Хімічні технології високомолекулярних сполук” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Електронні прилади та пристрої” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 171 “Електроніка” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Біотехнічні та медичні апарати і системи” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Екологія та охорона навколишнього середовища” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 101 “Екологія” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Електронні системи” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 171 “Електроніка” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 125 “Кібербезпека” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Логістика” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 073 “Менеджмент” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Прикладна фізика” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 105 “Прикладна фізика та наноматеріали” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Промислове і цивільне будівництво” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 172 “Телекомунікації і радіотехніка” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Фінанси і кредит” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Літаки і вертольоти” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 134 “Авіаційна та ракетно-космічна техніка” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 073 “Менеджмент” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 275 “Транспортні технології (на повітряному транспорті)” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Германські мови та літератури (переклад включно)” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 035 “Філологія” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Фізична та біомедична електроніка” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 153 “Мікро- та наносистемна техніка” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 073 “Менеджмент” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Міжнародні економічні відносини” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Електротехнічні системи електроспоживання” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.050903 “Телекомунікації” освітнього ступеня “Бакалавр” Національного авіаційного університету

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Адміністративний менеджмент” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 073 “Менеджмент” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Управління проектами” підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 073 “Менеджмент” другого (магістерського рівня) у Національному авіаційному університеті

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки здобувачів вищої освіти напряму підготовки 6.030301 “Журналістика” першого (бакалаврського) рівня у Національному авіаційному університеті