Бухгалтерія

Бухгалтерія забезпечує організацію і ведення бухгалтерського обліку та звітності.

Харлан Володимир Миколайович
Керівник

До складу бухгалтерії входять такі структурні підрозділи:

Відділ обліку матеріальних цінностей
Заступник головного бухгалтера – Демидас Людмила Миколаївна
к. 1-251, тел. +38 (044) 406-71-15

Відділ розрахунків по заробітній платі
Заступник головного бухгалтера – Левшук Ольга Вікторівна
к. 1-241, тел. +38 (044) 406-70-40

Відділ розрахунків по стипендіях
Начальник – Болінчук Надія Павлівна
к. 1-243, тел. +38 (044) 406-78-81

Відділ обліку банківських операцій та звітності
Заступник головного бухгалтера – Демінська Тамара Володимирівна
к. 1-247, тел. +38 (044) 406-76-14

Відділ обліку касових та розрахункових операцій
Начальник – Ковальчук Оксана Геннадіївна
к. 1-247, тел. +38 (044) 406-68-63

Група автоматизації облікових і планових робіт
Заступник головного бухгалтера – Радченко Андрій Васильович
к. 1-239, тел. +38 (044) 406-79-32

Відділ обліку розрахунків за проживання
Заступник головного бухгалтера – Муляр Галина Миколаївна
гуртожиток № 3, к. 14, тел. +38 (044) 406-79-65

Відділ організаційної роботи зі студентами
Заступник головного бухгалтера – Хмелюк Алла Анатоліївна
к. 8-001, тел. +38 (044) 497-72-53

Відділ обліку харчування
Начальник – Задоянчук Ірина Володимирівна
їдальня (3 поверх), тел. +38 (044) 406-74-71

Відділ оренди та обліку майна
Начальник – Лавринович Олександр Геннадійович
к. 1-343, тел. +38 (044) 406-68-96

Основні завдання і функції:

  • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності університету та складання звітності;
  • відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
  • забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
  • забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
  • запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.


Напрямки діяльності:

  • ведення бухгалтерського обліку;
  • складання та своєчасна подача на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;
  • проведення аналізу даних бухгалтерського обліку та звітності.


Контактна інформація

Адреса:
03058, Україна, м.Київ,
пр. Любомира Гузара 1,
корпус 1, кабінет 252

Телефон:
+38 044 497-61-25
+38 044 406-71-19

Е-mail:
fbuh@nau.edu.ua