Безпілотний літак з вихроутворювачами на крилі та органах керування

Призначення та сфера застосування

Безпілотний літак з вихроутворювачами на крилі та органах керування має здатність виконувати політ на великих закритичних кутах атаки без звалювання, що робить його придатним для використання в складних метеоумовах (висока турбулентність, пориви втру). Сфера застосування вказаного літака аналогічна сферам традиційних безпілотних апаратів: спостереження, розвідка, керування наземними засобами, бойове застосування.

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату

З допомогою вихроутворювачів спеціальної об’ємної форми, що забезпечує прогнозоване місце зароджена вихору (отримано патент України на корисну модель №111 701 від 25.11.2016р.) суттєво покращуються аеродинамічні характеристики на великих кутах атаки. Критичний кут атаки дослідженої моделі літака типу Л-39 був підвищений з 19° до 35°, що захищає модель від звалювання при поривах вітру, усуває виникнення статичного гістерезису та самообертання на закритичних кутах атаки, покращує керованість моделі рулями висоти та елеронами, підвищує ефективність закрилків. Вихроутворювачі дозволяють запобігти ранньому відриву потоку на аеродинамічній керованій носовій поверхні у компоновці типу «качка», що збільшує аеродинамічну якість компоновки типу «літаюче крило»+ «качка»

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано 5 патентів України.                             

Основні технічні характеристики

Можливість підвищення критичного кута атаки безпілотного літака до 35°.

Затребуваність ринку

Ринок безпілотних літаків достатньо великий і потребує вивчення. Безпілотники в Україні виробляють багато підприємств, які не афішують свої результати.

Стан розробки

За результатами дослідів моделей безпілотних літальних апаратів у аеродинамічній трубі захищені дві дисертації кандидатів наук у 2012 та 2017р.р. Досліджена динаміка польоту радіокерованої моделі з вихровим передкрилком (патент України № 94179 від 10.11.2014р.). Аналогічні випробування польоту безпілотника з вихроактивним крилом у публікаціях світових джерел інформації не відомі.

Схема безпілотного літака з вихроутворювачами