Автоматизована система контролю надійності парку повітряних суден України

Система призначена для збору та обробки даних з надійності парку авіаційної техніки України на підставі планових завдань Державіаадміністрації та згідно спільних європейських авіаційних вимог (JAR) для забезпечення відповідного рівня надійності АТ та удосконалення процедур надання звітної документації щодо виявлених дефектів та несправностей експлуатантами та організаціями з ТО.

Основні задачі системи:

 • забезпечення та підтримка льотної придатності АТ і безпеки польотів в АТС на основі аналізу і узагальнення досвіду експлуатації різних типів літаків;
 • підготовка доказової документації щодо сертифікації АТ;
 • облік та аналіз інформації щодо відмов, наробітки та ресурсний стан АТ;
 • визначення та аналіз динаміки зміни характеристик надійності і безпеки польоту в процесі експлуатації АТ;
 • проведення порівняльного та прогнозного аналізу технічного стану ПС і АД та розв’язання завдань, що виникають при їх експлуатації;
 • підготовка доказової документації щодо поточного технічного стану АТ.

Основні режими системи:

 • введення та обробка даних щодо відмов та наробітки парку ПС авіакомпаній для задач контролю і аналізу надійності;
 • введення та функціонування системи класифікації інформації з відмов АТ на основі кодифікаторів адреси, систем/підсистем ПС, місця знаходження – зони ПС, форми ТО, етапу виявлення, наслідків тощо, відповідно до міжнародних стандартів і вимог Державіаадміністрації;
 • розрахунок показників надійності (К1000, наробіток на відмову, ймовірностей відмов, у годинах та посадках/циклах, у польоті та в експлуатації) щодо типів ПС, основних виробів (планер, двигуни, ДСУ), видів обладнання, функціональних систем та агрегатів;
 • порівняльний аналіз стану надійності ПС експлуатантів;
 • порівняльний аналіз надійності ПС відповідно календарним періодам експлуатації;
 • моніторингу стану надійності типів ПС;
 • контроль рівня надійності ПС, їх основних виробів, видів обладнання та функціональних систем по кварталам та рокам. Формування контрольних рівнів надійності;
 • контроль показників надійності компонентів ПС в особливих випадках експлуатації (відмовам з конструктивних, виробничих та експлуатаційних причин, які призвели до затримки рейсу або відстороненню від польоту, різних форм інцидентів тощо);
 • контроль та моніторинг загальних показників надійності і ефективності експлуатації ПС;
 • розрахунок та аналіз показників надійності комплектуючих виробів (агрегатів) ПС;
 • прогнозування відмов агрегатів на основі імовірнісних та екстраполяційних методів;
 • побудови графіків і діаграм отриманих даних і їх експорт в EXCEL і WORD;
 •  формування квартальних, піврічних та річних звітів з аналізу надійності парку ПС України.

Керування якістю технічного обслуговування повинно основуватися на результатах аналізу надійності, яке складається по результатам роботи системи «Надійність ПС» на базі порівняльного і узагальненого аналізу надійності кожного експлуатанта.

Система може бути впроваджена в великих авіакомпаніях, у Розробників та Виробників авіаційної техніки, а також у воєнній авіації.