Апаратно-програмний комплекс для неруйнівного виявлення і розпізнавання підземних об’єктів

Призначення та сфера застосування

Пропонується система підповерхневого дистанційного зондування з надійним виявленням і розпізнаванням підземних об’єктів, що працює на принципах надширокосмугової радіолокації і дозволяє отримати високу роздільну здатність і достатню дальність дії.

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату

Нова технологія обробки сигналів підповерхневого зондування; автоматизована і покращена технологія обробки полів і зображень та інтерпретації результатів зондування; покращена технологія генерування і випромінювання зондувального надширокосмугового сигналу з метою підвищення роздільної здатності і глибини зондування; нова методика уникнення зниження відношення сигнал-завада при підвищенні чутливості.

Стан захисту інтелектуальної власності

Отримано два патенти України на винаходи.

Основні технічні характеристики

Забезпечується аналіз стану об’єкту на глибину до 15-20 м з роздільною здатністю на максимальній дальності приблизно 1 м, а на невеликих відстанях до кількох сантиметрів.

Затребуваність на ринку

Для всіх будівельних організацій з метою впровадження його, в практику будівельних і ремонтних робіт для визначення стану ґрунтів до закладки фундаментів, дослідження будівельних майданчиків до і після буріння або забивання паль, дослідження зсувної небезпеки схилів тощо. Міському господарству для виявлення труб, комунікацій, колекторів, археологічних об’єктів, могил. Можливі застосування і у військових цілях.

Стан розробки

Виготовлено прототип георадару з більшим діапазоном робочих глибин порівняно з відомими зразками. Розроблено програмне забезпечення роботи апаратно-програмного комплексу для неруйнівного дистанційного виявлення і розпізнавання підземних об’єктів. Створена методика практичного використання георадару, та рекомендації з інтерпретації отриманих результатів. Розроблена технічна документація до апаратно-програмного комплексу для неруйнівного дистанційного виявлення і розпізнавання підземних об’єктів та методичні рекомендації щодо інтерпретації даних дистанційного зондування. Результати експериментально перевірені і підтверджені.

Апаратно-програмний комплекс; приклад двовимірного профілю сканування.
Досліджуваний об’єкт; його тривимірна реконструкція.