Акустичний шумовий метеорологічний локатор з програмною реалізацією статистичної обробки сигналів

Призначення та сфера застосування

Метою проекту є створення акустичного локатора (содара) з підвищеною роздільною здатністю за дальністю й частотою (швидкістю) для різних застосувань, включаючи виявлення зсуву вітру в аеропортах. Шумовий содар доцільно використовувати в метеорології, у цивільній авіації – для попередження про можливий зсув вітру, в екологічних дослідженнях для моніторингу можливих забруднень повітряного середовища.

Основні характеристики, суть розробки

Для розробки і обґрунтування методу вимірювань, конструкції пристрою і програмного забезпечення для його нормального функціонування пропонується розглядати властивості досліджуваного об’єкта – повітряного простору як складного випадкового поля, властивості якого обумовлені турбулентними потоками повітря. Застосування шумового зондувального  сигналу є новим методом в акустичних локаційних дослідженнях і дозволяє значно поліпшити роздільну здатність локатора. Використання такого акустичного сигналу дозволяє при обробці здійснити стиснення відбитого імпульсу в тисячі разів і тим самим підвищити роздільну здатність як за дальністю, так і за допплерівським зсувом, тобто за швидкістю.

Основні переваги розробки

Зважаючи на викладене і враховуючи, що пропозиції щодо шумових содарів і теоретичні аспекти їх застосування уперше розглянуті в публікаціях авторів даного проекту, на які є посилання іноземних дослідників, можна передбачити, що створена науково-технічна продукція за своїм науково-технологічним рівнем та основними показниками перевершує світовий рівень, вона буде відкрита для подальшого розвитку та удосконалення в роботах із зацікавленими замовниками.

Стан захисту інтелектуальної власності

Рівень роботи підтверджено публікацією авторами (F. Yanovsky, R. Sinitsyn) результатів у журналах з високим імпакт-фактором і відомих видавництвах (IEEE Transactions, Cambridge University Press, Proceedings of SPIE, IEEE Signal Processing Magazine тощо).

Стан розробки

Науково-технічною продукцією є: нова технологія акустичного дистанційного зондування атмосфери на основі шумового содара; діючий макет (експериментальний зразок) – прототип шумового содара; комплекс програмних продуктів для формування і обробки сигналів та реалізації концепції «Software radar» у діючому макеті; методика вимірювань вітрових характеристик за допомогою експериментального макету і методичні рекомендації щодо його випробувань і перевірки; проект технічної документації на дослідний зразок шумового содара.

Прототип шумового содара та результати обробки сигналів