Актуальна інформація


Шановні докторанти!

Нагадуємо Вам, що відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру у Національному авіаційному університеті: «Докторант кожні півроку звітує про хід виконання індивідуального плану дисертаційної роботи на засіданні вченої ради інституту.

Звіт і витяг з протоколу засідання вченої ради інституту про результати атестації подаються докторантом у Відділ докторантури та аспірантури особисто у встановлені терміни:

– для докторантів, які були зараховані до 2016 року – до 20 травня та 20 жовтня  щорічно;

– для докторантів, як зараховані до докторантури, починаючи з 2016 року – до 20 числа останнього місяця кожного півріччя навчального року».

Просимо подавати всі необхідні документи про результати проведеної атестації у Відділ докторантури та аспірантури (к. 1-225б) вчасно!

Список зарахованих до докторантури

Пам`ятка вступникам до докторантури

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через докторантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2020 році