Акредитація освітніх програм

Наказ № 117/од від 18.03.2020 «Про затверджння гарантів освітніх програм» 

Положення про гаранта освітньої програми

Програма онлайн-візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

Перелік документів та матеріалів, які рекомендується підготувати до приїзду експертної групи з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм


Відомості про самооцінювання освітніх програм

Відомості про самооцінювання освітніх програм ОС «Магістр», які акредитуються у 2019-2020 н.р.

Відомості про самооцінювання освітніх програм ОС «Бакалавр», які акредитуються у 2019-2020 н.р.


Програми виїзду експертних груп

Програми виїзду експертних груп 2019-2020 н.р.

Розклад роботи експертної групи з акредитації освітньої програми Підприємництво та бізнес-технології у період з 10.12.2019 року по 12.12.2019 року

Розклад роботи експертної групи з акредитації освітніх програм: «Психологія бізнесу», «Практична психологія», «Конфліктологія та практична медіація» Національного авіаційного університету у період з 11.12.2019 року по 13.12.2019 року

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи в Національному авіаційному університеті у період з 16.12.2019-18.12.2019 рр. освітньо-професійних програм «Суспільне врядування, регіональний розвиток та самоврядування», «Економічний аналіз й прогнозування в публічному управлінні» за спеціальністю 281 Публічне управління та адмініструванняРезультати акредитації освітніх програм

Звіти про результати акредитаційних експертиз освітніх програм

Мотивовані зауваження Національного авіаційного університету

Висновки Галузевих експертних рад

Рішення Національного агенства про акредитацію