Академічна доброчесність

У 2018 році в НАУ було затверджено більшість документів, які є необхідними для успішного функціонування внутрішньої системи забезпечення якості.

Складовi_системи_забезпечення_якостi

Зокрема, дотримання принципів академічної доброчесності в Університеті регулюється:

1. Положенням про виявлення та запобігання академічному плагіату в Національному авіаційному університеті, розробленим відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про освіту», Закону України «Про авторське право і суміжні права» та Статуту Університету, затверджене на засіданні Вченої ради.

2. Порядком перевірки академічних та наукових текстів на плагіат.

Декларація про дотримання академічної доброчесності здобувача вищої освіти НАУ

Декларація про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічного, наукового, педагогічного працівника НАУ

Підписано договір про співпрацю між товариством з обмеженою відповідальністю «Антиплагіат» та Національним авіаційним університетом

Черговим етапом розбудови як дієвої системи забезпечення якості, так і впровадження принципів академічної доброчесності є нещодавно підписаний  договір з компанією «Антиплагіат», в рамках підписаного Меморандуму з МОН щодо безкоштовної перевірки всіх дисертаційних робіт, які будуть захищатися в університетах України. Меморандум передбачає вільний доступ до сервісу Unicheck (https://unicheck.com/), де вчені зможуть перевірити дисертацію перед поданням до спеціалізованих вчених рад.

Після підписання договору на рівні університету наші співробітники можуть безкоштовно використовувати сучасне програмне забезпечення цієї компанії задля перевірки наших дисертаційних робіт щодо дотримання принципів академічної доброчесності на виконання законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про авторське право і суміжні права», Статуту НАУ.

Підписуючи договір Володимир Ісаєнко зазначив, що якісна зміна системи вищої освіти вимагає розроблення нових підходів до навчання та викладання, утвердження чесності та етичних цінностей в усіх напрямках діяльності: освітньому процесі, науковій та міжнародній діяльності і, особливо при адмініструванні. Це потребує створення нових механізмів побудови комунікацій в нашому університеті, що має сприяти формуванню високої  академічної культури, носіями якої є ми, наші науково-педагогічні і наукові  працівники та звичайно – здобувачі освіти.

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В  АЦІОНАЛЬНОМУ АВІАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТ

ЗВІТ ПРО ПЕРЕВІРКУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА НАЯВНІСТЬ ОЗНАК ПЛАГІАТУ

СІЧЕНЬ – БЕРЕЗЕНЬ 2020 РОКУ