Аерокосмічний факультет

Сайт факультету

Факультет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями (ОС) «Бакалавр», «Магістр», Ph.D. «Доктор філософії» за спеціальностями та освітніми програмами:

Спеціальності та освітні програми ОС Бакалавр

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка:
– Літаки та вертольоти
– Обладнання повітряних суден (англомовна освітня програма)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка:
– Енергетичний менеджмент
– Електротехнічні системи електроспоживання
– Світлотехніка і джерела світла

142 Енергетичне машинобудування:
– Газотурбінні установки і компресорні станції (також є англомовна освітня програма)

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології:
– Автоматика та автоматизація на транспорті (також є англомовна освітня програма)

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка:
– Інформаційні вимірювальні системи

272 Авіаційний транспорт:
– Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів (також є англомовна освітня програма)
– Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів (також є англомовна освітня програма)
– Льотна експлуатація повітряних суден

Спеціальності та освітні програми ОС Магістр

105 Прикладна фізика та наноматеріали :
– Прикладна фізика

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка:
– Літаки та вертольоти (українська мова навчання)
– Обладнання повітряних суден (англомовна освітня програма)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка:
– Енергетичний менеджмент
– Електротехнічні системи електроспоживання
– Світлотехніка і джерела світла

142 Енергетичне машинобудування:
– Газотурбінні установки і компресорні станції (також є англомовна освітня програма)

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології:
– Автоматика та автоматизація на транспорті (також є англомовна освітня програма)

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка:
– Якість, стандартизація та сертифікація

272 Авіаційний транспорт:
– Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів (також є англомовна освітня програма)
-Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів (також є англомовна освітня програма)
– Льотна експлуатація повітряних суден

Навчання в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії PhD за спеціальностями:

131 Прикладна механіка

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

142 Енергетичне машинобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

272 Авіаційний транспорт

Керівний склад

Декан
Зіатдінов Юрій Кашафович,
доктор технічних наук, професор, Заслужений  працівник освіти України, дійсний член Аерокосмічної академії України
Заступник декана
Ладогубець Наталія Віталіївна,
кандидат педагогічних наук, доцент
Заступник декана
Сидоренко Олександр Юрійович,
кандидат технічних наук, доцент


У складі факультету діє 11 кафедр:

Кафедра авіаційних двигунів
Завідувач – Терещенко Юрій Матвійович, доктор технічних наук, професор.

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту
Завідувач – Захарченко Віктор Панасович, кандидат технічних наук, доцент.

Кафедра аеродинаміки та безпеки польотів літальних апаратів
Завідувач – Іщенко Сергій Олександрович, доктор технічних наук, професор.

Кафедра гідрогазових систем
Завідувач – Бадах Валерій Миколайович, кандидат  технічних наук, доцент.

Кафедра загальної та прикладної фізики
Завідувач – Поліщук Аркадій Петрович, доктор фізико-математичних наук, професор.

Кафедра комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій
Завідувач – Квасніков Володимир Павлович, доктор технічних наук, професор.

Кафедра конструкції літальних апаратів
Завідувач – Ігнатович Сергій Ромуальдович, доктор технічних наук, професор.

Кафедра машинознавства, стандартизації та сертифікації
Завідувач – Кіндрачук Мирослав Васильович, доктор технічних наук, професор.

Кафедра механіки
Завідувач – Астанін Вячеслав Валентинович, доктор технічних наук, професор.

Кафедра підтримання льотної придатності повітряних суден
Завідувач – Попов Олександр Вікторович, кандидат технічних наук, доцент.

Кафедра технологій аеропортів
Завідувач – Тамаргазін Олександр Анатолійович, доктор технічних наук, професор.


Матеріально-технічна та навчально-методична база:

 • навчальний центр «Авіаційно-технічна база»;
 • клас аеродромно-технічного забезпечення польотів;
 • лабораторія гідравлічних пристроїв;
 • лабораторія гідравлічних систем;
 • лабораторія електричних та магнітний кіл;
 • лабораторія електроніки та мікросхемотехніки;
 • лабораторія загальної гідравліки;
 • лабораторія загальної електротехніки;
 • лабораторія паливних систем;
 • лабораторія світлотехніки та світлосигнальних систем;
 • лабораторія слідкуючих приводів імені професора Т.М. Башти;
 • лабораторія технічної механіки рідини та газу;
 • навчальна лабораторія «Коливання і хвилі. Оптика. Квантова та атомна фізика»;
 • навчальна лабораторія «Конденсований стан речовини. Ядерна фізика»;
 • навчальна лабораторія «Механіка. Молекулярна фізика. Основи електромагнетизму»;
 • навчальна лабораторія авіаційних комп’ютерно-інтегрованих технологій;
 • навчальна лабораторія авіоніки;
 • навчальна лабораторія автоматизації виробничих процесів на авіаційному транспорті;
 • навчальна лабораторія автоматизації та діагностики трубопровідного транспорту;
 • навчальна лабораторія автоматизованих систем управління та контролю аерокосмічних комплексів;
 • навчальна лабораторія безпілотних літальних апаратів;
 • навчальна лабораторія електричних апаратів та релейного захисту;
 • навчальна лабораторія електричних систем та мереж;
 • навчальна лабораторія інтерфейсів та вимірювальних перетворювачів;
 • навчальна лабораторія інформаційно-вимірювальної техніки та технологій;
 • навчальна лабораторія комп’ютерної автоматизації виробничих процесів;
 • навчальна лабораторія основ електроніки та мікросхемотехніки, аналогових та цифрових вимірювальних пристроїв, систем перетворення та відображення інформації;
 • навчальна лабораторія систем електропостачання повітряних суден;
 • навчальна лабораторія систем управління якістю, стандартизації та сертифікації;
 • навчальна лабораторія теоретичної механіки;
 • навчальна лабораторія експлуатаційної надійності та діагностики авіаційної техніки;
 • навчальна лабораторія інженерії авіаційних конструкцій (трибології);
 • навчальна лабораторія «Фотометрії та світлосигнальних і телемеханічних систем аеропортів»;
 • навчальний ангар;
 • навчально-наукова лабораторія «Авіаційні двигуни, газотурбінні і компресорні установки»;
 • навчально-наукової лабораторії конструкції та обладнання літальних апаратів;
 • наукова лабораторія на базі служби радіосвітлотехнічного забезпечення польотів на аеродромі Бориспіль;
 • науково-навчальна лабораторія oпору матеріалів;
 • науково-навчальна лабораторія візуальних засобів забезпечення польотів на аеродромах цивільної авіації та військово-повітряних сил;
 • науково-навчальна лабораторія методів та засобів неруйнівного контролю;
 • науково-навчальна лабораторія методів та засобів технічної діагностики;
 • науково-навчальна лабораторія новітніх триботехнологій;
 • спеціалізований кабінет  «Лазерної та волоконно-оптичної техніки»;
 • спеціалізований кабінет  «Математичного моделювання та прикладного програмування для систем світлотехніки»;
 • спеціалізований кабінет «Електричних машин та апаратів»;
 • спеціалізований кабінет «Світлових приладів та електричних мереж»;
 • студентське проектно-конструкторське бюро.


Програма підготовки офіцерів запасу
Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу відбувається на базі кафедри військової підготовки Національного авіаційного університету.

Гуртожитки
Іногородні студенти факультету проживають у гуртожитку № 7.


Контактна інформація

Адреса:
03058, Україна, м. Київ,
пр. Любомира Гузара 1,
корпус 1, кабінет 350

Телефон:
+38 044 406-74-10
+38 066 734-73-40

Положення