293

Кафедра міжнародного права та  порівняльного  правознавства (ФМВ)

1. Вплив Декларації Ріо про навколишнє середовище і розвиток 1992 р  на формування концепції сталого розвитку: міжнародно-правовий вимір
2.  Вплив концепції сталого розвитку на міжнародну правосвідомість
3.  Вплив міжнародних неурядових організацій на становлення та розвиток концепції сталого розвитку: міжнародно-правовий вимір
4.  Вплив Міжнародної конференції по фінансуванню розвитку в Монтеррей  2002 р  на розвиток концепції сталого розвитку: міжнародно-правовий вимір
5. Вплив на розвиток концепції сталого розвитку Конференції в Доха 2008 р : міжнародно-правовий вимір
6.  Вплив на формування концепції сталого розвитку Стокгольмської конференції 1972 р : міжнародно-правовий вимір
7. Генеза концепції сталого розвитку в актах міжнародних конференцій: міжнародно-правовий вимір
8. Гуманітарна діяльність і концепція сталого розвитку: міжнародно-правовий вимір
9. Джерела міжнародного права сталого розвитку 
10.  Екологічні права людини та концепція сталого розвитку
11. Загальна характеристика механізмів імплементації норм міжнародного права сталого розвитку
12. Збройні конфлікти та концепція сталого розвитку: міжнародно-правовий вимір
13.   Йоганнесбурзька декларація зі сталого розвитку 2002 р  в системі джерел права сталого розвитку
14. Картахенський протокол з біобезпеки та концепція сталого розвитку
15. Концепція сталого розвитку в актах Ради Європи
16. Концепція сталого розвитку в галузі енергетики: міжнародно-правовий вимір
17. Концепція сталого розвитку в діяльності ВООЗ: міжнародно-правовий вимір
18. Концепція сталого розвитку в діяльності ГА ООН: міжнародно-правовий вимір
19. Концепція сталого розвитку в діяльності ЕКОСОР: міжнародно-правовий вимір
20. Концепція сталого розвитку в діяльності ІКАО: міжнародно-правовий вимір
21. Концепція сталого розвитку в діяльності ІМО: міжнародно-правовий вимір
22.  Концепція сталого розвитку в діяльності РБ ООН: міжнародно-правовий вимір
23.  Концепція сталого розвитку в діяльності СОТ: міжнародно-правовий вимір
24. Концепція сталого розвитку в праві Європейського Союзу
25. Концепція сталого розвитку і боротьба з епідеміями та пандеміями: міжнародно-правовий вимір
26. Концепція сталого розвитку і міжнародне гуманітарне право
27.  Концепція сталого розвитку і міжнародне екологічне право 
28. Концепція сталого розвитку і міжнародне економічне право
29.  Концепція сталого розвитку і міжнародне космічне право
30.  Концепція сталого розвитку і міжнародне повітряне право
31.  Концепція сталого розвитку і міжнародне право прав людини
32.  Концепція сталого розвитку і міжнародне правосуддя
33.  Концепція сталого розвитку і право міжнародної безпеки
34.  Концепція сталого розвитку та боротьба з відходами: міжнародно-правовий вимір
35. Концепція сталого розвитку та боротьба з голодом: міжнародно-правовий вимір 
36.  Концепція сталого розвитку та боротьба зі зміною клімату: міжнародно-правовий вимір
37.  Концепція сталого розвитку та держави, що розвиваються: міжнародно-правовий вимір
38. Концепція сталого розвитку та закріплення принципу перестороги у міжнародному праві
39.  Концепція сталого розвитку та основні принципи міжнародного права
40. Концепція сталого розвитку та продовольча безпека: міжнародно-правовий вимір 
41.  Концепція сталого розвитку та Статут ООН
42. Концепція сталого розвиту та Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля
43. Міжнародна угода щодо тропічної деревини 2006 р  та концепція сталого розвитку
44. Міжнародне право сталого розвитку в системі міжнародного права
45. Організація та діяльність Конференції ООН зі сталого розвитку: міжнародно-правовий вимір
46. Панування міжнародного права та цілі сталого розвитку
47. Позиції держав на Конференції ООН зі сталого розвитку
48. Права корінних народів і концепція сталого розвитку: міжнародно-правовий вимір
49. Правовий статус і діяльність Комісії зі сталого розвитку
50.  Реалізація концепції сталого розвитку в діяльності Програми ООН з довкілля: міжнародно-правовий вимір
51. Реалізація концепції сталого розвитку в Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у трансграничному контексті 1991 р
52.  Реалізація концепції сталого розвитку в міжнародно-правових актах зі збереження біорізноманіття
53. Реалізація концепції сталого розвитку в міжнародно-правових актах щодо охорони лісів
54. Реалізація концепції сталого розвитку в міжнародно-правових актах щодо боротьби з опустелюванням 
55. Реалізація концепції сталого розвитку в міжнародно-правових актах, спрямованих на боротьбу з погіршенням якості та зменшенням кількості прісних вод
56. Реалізація концепції сталого розвитку в міжнародно-правових актах, спрямованих на захист морського середовища від забруднення
57. Реалізація концепції сталого розвитку в міжнародно-правових актах, спрямованих на збереження морських живих ресурсів
58. Реалізація концепції сталого розвитку в Програмі регіональних морів ЮНЕП
59.  Розвиток концепції сталого розвитку в Порядку денному на XXI ст : міжнародно-правовий вимір
60.  Розвиток міжнародного морського права та концепція сталого розвитку 
61. Система міжнародного права сталого розвитку
62. Статус і значення підсумкового документа Конференції ООН зі сталого розвитку «Майбутнє, якого ми прагнемо»
63. Формування концепції сталого розвитку на Конференції ООН зі сталого розвитку
64. Цілі розвитку тисячоліття та концепція сталого розвитку: міжнародно-правовий вимір